Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Lời nói đầu

                                       Lời nói đầu
          Bản dịch bộ Kinh Thánh này, cùng với các ghi chú và hai bài tiểu dẫn vào Cựu Ước và Tân Ước, ngoại trừ một ít phần, là của linh mục Nguyễn Thế Thuấn.
          Bản dịch được thực hiện trên các nguyên bản bằng tiếng Hipri, Aram và Hilạp, như đã được bình luận và xuất bản theo khoa học ngày nay. Dịch giả cũng đối chiếu với các bản dịch cổ xưa bằng tiếng Hilạp, Syri và Latinh.
          Về các tên riêng, dịch giả cố gắng giữ lấy nguyên hình thức có trong bản Hipri và Hilạp, trừ những tiếng quá thông dụng .
          Tên các đơn vị đo lường được để nguyên dưới hình thức Hipri và Hilạp ; đơn vị tương đương được ghi chú.
Vì linh mục Nguyễn Thế Thuấn từ trần trước khi hoàn thành bộ Kinh Thánh này, nên việc bổ túc đã do ban Xuất bản thực hiện :
a)      
hoàn thành bản dịch quyển Yob, Cách ngôn, Baruk,
b)     
thêm vào một số tiển dẫn và ghi chú,
c)      
thay thế một ít tiếng không quan trọng. Đặc biệt danh xưng Thần linh trong bản dịch, đã được thay bằng danh từ Thiên Chúa, phù hợp với thông thường.
          Chúng tôi mong rằng, tuy thiếu sót, bản dịch Kinh Thánh này có thể góp phần đáp ứng đòi hỏi của người Kitô hữu mỗi ngày mỗi cảm thấy nhu cầu trở về nguồn mặc khải, nền tảng của lòng tin đích thực.