Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

LỜI CỦA YAVÊ (Yb 38,1 - 42,6)

                                      KHÚC I
Sự khôn ngoan trong việc tạo dựng
làm Yob bẽ bàng

38.1Yavê đã trả lời Yob từ giữa cơn giông, và Người nói :
     2Kẻ nào đó đã làm mớ tối kế đồ của Ta
      bằng những lời thiếu hiểu biết ?
     3Hãy nai nịt như một dũng sĩ ;
      Ta sẽ vặn hỏi ngươi và ngươi hãy cho ta hay.
     4Ngươi ở đâu khi ta đặt móng cho đất ?
      Nói đi, nếu sự hiểu biết của ngươi được soi sáng.
     5Ai đã đặt kích thước cho nó ?... Ngươi biết mà;
      hoặc ai đã giăng dây trên nó ?
     6Để của nó đã chìm sâu trên điểm tựa nào
      và đá đỉnh góc của nó ai đã đặt,
     7giữa tiếng nhạc hoà vui của sao mai,
      giữa tiếng tung hô của các con Thiên Chúa ?
     8Ai đã cài then biển bằng hai cánh xếp ?
      khi nó trào ra từ lòng mẹ;
     9khi ta phủ mây trên nó như áo quần
      và mây tối làm tã lót ?
   10Ta đã vạch ranh giới của nó
      và đã đặt nó trong cửa kín then cài,
   11và ta nói: “Ngươi sẽ chỉ tới đây, không xa hơn nữa :
      ở đây sẽ vỡ tan sự ngông cuồng của các làn sóng”.
   12Đã có lần nào trong đời, ngươi sai khiến buổi sáng,
     đặt rạng đông vào nơi của nó,
   13để nó nắm lấy góc cạnh của đất
      và rũ sạch lũ ác nhân ?
   14Nó biến đổi như đất sét dưới dấu ấn
      và tất cả chỗi dậy, trang sức loè loẹt.
   15Cất ánh sáng khỏi phường ác nhân
      và bẻ gẫy cánh tay giương thẳng.
   16Ngươi đã tới thấu nguồn biển cả ?
      và dạo chơi tận đáy vực sâu ?
   17Cửa tử thần đã hiện ra cho ngươi,
      kẻ giữ cửa âm phủ, ngươi đã thấy ?
   18Ngươi đã có một ý tưởng về các chiều mặt đất ?
      Kể ra đi, nếu ngươi biết tất cả các thứ đó.
   19Ánh sáng ở về bên nào ?
      và tăm tối chúng ở đâu ?
   20Để ngươi đưa về địa hạt của chúng,
      để những nẻo đường dẫn về nhà chúng, ngươi nhận ra được.
    21Ngươi biết mà, vì lúc đó ngươi đã sinh ra
      và số ngày của ngươi lớn quá mà !
    22Ngươi đã vào tận nơi chất tuyết ?
      Và số mưa đá dự trữ, ngươi đã thấy chưa ?
    23Số ta đã để dành cho thời cùng khốn
      cho ngày chiến tranh và trận mạc
    24Ánh sáng lan toả theo đường nào ?
      Và gió đông thổi trên đất ?
    25Ai đã xẻ mương cho mưa rào
      và mở đường cho tiếng gầm của sấm,
    26để mưa rơi trên một mảnh đất không người,
      trên một sa mạc không kẻ ở,
    27để tưới đẫm chốn cô liêu tiêu điều,
      làm cỏ xanh mọc lên từ hoang địa ?
    28Mưa có cha ?
      Hay ai đã sinh ra sương trời ?
    29Từ bụng dạ nào đã xuất ra băng đá,
      và sương giá trời cao, ai nào đã sinh đẻ ?
    30Khi nước đóng băng
      và mặt vực thẳm trở nên rắn chắc ?
    31Ngươi có thể lấy dây buộc chòm sao Rua ?
      Hay ngươi đã cởi được thừng vầng sao cày.
    32Đem lại sao mai theo thời buổi nó,
      và Hùng –tinh với bầy con của nó, ngươi dần được ư ?
    33Ngươi biết luật của trời ?
      Ngươi áp dụng chúng trên đất ?
    34Tiếng ngươi dội tới tầng mây ?
      Để một khối nước phủ trên ngươi ?
    35Chớp khởi hành khi ngươi gửi chúng,
      và chúng thưa với ngươi rằng: “có chúng tôi đây” ?
    36Ai lấy khôn ngoan đếm mây trời,
      và bì nước trời, ai đã nghiêng đổ;
    37Ai đã đặt khôn ngoan trong giống có lửa
    và bì nước trời, ai đã nghiêng đổ ;
    38khi bụi đất kết tụ
      và các hòn đất dính liền với nhau ?
    39Người săn mồi cho sư tử cái
      và làm đã cơn thèm của đám sư tử non,
    40khi chúng thu mình trong hang,
      khi chúng mai phục trong rừng rậm ?
    41Ai dọn lương thực cho quạ.
      khi con chúng kêu lên Thiên Chúa,
     lang bạt vì thiếu thức ăn ?
39. 1Ngươi có biết dê rừng đẻ con ra sao ?
      và nai sinh con, ngươi quan sát được chăng ?
     2Ngươi biết được số tháng ngày của chúng,
      và ngươi có hay thời kỳ chúng sinh nở ?
     3Khi chúng ngồi xổm sinh con,
      đặt lứa con.
     4Và khi con chúng thu sức mạnh, lớn lên giữa đồng nội,
      chúng ra đi và không bao giờ trở lại với (mẹ) chúng.
     5Ai đã thả tự do cho lừa hoang
      và dây cột lừa rừng, ai đã cởi,
     6giống lừa hoang, Ta đã ban hoang giao làm nhà
      và đất mặn làm chốn ở ?
     7Nó chế nhạo huyên náo của thị thành
      và không nghe kẻ chăn lừa la lối.
     8Nó rảo khắp núi non, thảo nguyên của nó,
      để tìm mọi thứ cỏ non.
     9Con bò rừng muốn phục vụ ngươi ?
      Nó sẽ qua đêm nơi nhà ngươi, bên máng cỏ ?
    10Ngươi sẽ buộc chão nơi cổ nó ?
      Nó sẽ cày thung lũng sau ngươi ?
    11Ngươi sẽ tin tưởng nơi nó vì sức nó lớn mạnh
      và giao cho nó việc làm ?
    12Ngươi tính nó sẽ trở về
      để ngươi thu lợm lúa thóc trên sân đập lúa của ngươi ?
    13Cánh đà điểu có thẻ sánh bằng
      bộ lông của cò và chim ưng ?
    14Nó bỏ lại trứng trên đất,
      giao phó cho sức nóng của đất.
    15Nó quên rằng một bàn chân có thể giẫm bẹp,
      và thú hoang có thể giẫm nát.
    16Nó khắc nghiệt với con nó như đối với loài xa lạ,
      không quan tâm tới sự mất công vô ích.
    17Vì rằng thiên Chúa đã từ chối cho nó khôn ngoan,
      và đã không chia trí tuệ cho nó.
    18Nhưng một khi nó chỗi dậy và cất cánh,
      nó thách thức cả ngựa lẫn kỵ mã !
    19Ngươi cho chiến mã dũng mãnh,
      ngươi còn mắc bờm vào cổ nó ?
    20Ngươi làm cho nó nhảy như cào cào ?
      Tiếng hí kiêu hùng gây thất đảm.
    21Nó dậm chân hoang lạc trong thung lũng,
      phóng mạnh tới trước vũ khí.
    22Nó khinh thường sợ hãi và không khiếp đảm :
      Nó chẳng lui bước trước lưỡi gươm.
    23Trên nó, vang rền ống tên,
      giáo và lao sáng quắc;
    24nó rùng mình, nó sôi sục và nốt không gian,
      và không cầm mình được khi kèn thúc.
    25Đáp lại mỗi hồi kèn thúc, nó kêu: Hourrah !
      và từ xa nó đánh hơi chiến trận,
      tiếng hét của tướng lĩnh và tiếng hò la của trận mạc.
    26Phải chăng với trí tuệ của ngươi mà chim ưng cất cánh,
      và sải cánh về phương nam ?
    27Theo lệnh ngươi, đại bàng bay bổng
      và làm tổ trên cao ?
    28Lấy núi đá làm nơi trú ngụ qua đêm,
      biến ngọn sơn lĩnh nên thành quách.
    29Từ đó, nó rình con mồi
      và đôi mắt nó phóng ra xa !
    30Và con cái nó táp máu,
      đau có xác chết, đâu có nó.
40 1Yavê trả lời Yob và người nói :
    2Kẻ tranh luận với Shađđay sẽ hàng phục chăng ?
      Kẻ trách cứ Thiên Chúa sẽ trả lời chăng ?
     3Yob trả lời Yavê, ông nói :
     4Vâng tôi đã nói mà chẳng nghĩ,
      tôi sẽ đáp lại Người làm sao ?
      Tôi sẽ lấy tay che miệng.
     5Tôi sẽ nói một lần và sẽ không lặp lại
      hai lần, và tôi sẽ chẳng thêm gì.

                                          KHÚC II


Thiên Chúa chế ngự
trên quyền lực sự dữ

     6Yavê trả lời Yob từ giữa giông tố. Người nói :
     7Hãy nai nịt như môt dũng sĩ;
      Ta sẽ vặn hỏi ngươi và hãy cho ta hay.
     8Ngươi muốn biến quyền Ta thành hư vô
      lên án Ta để ngươi có lý ?
     9Ngươi có cánh tay như cánh tay của Thiên Chúa
      và giọng ngươi sẽ gầm thét như giọng Người ?
    10Hãy to điểm ngươi bằng lòng kiêu hãnh và quyền uy,
      hãy mặc lấy oai phong và rực rỡ;
    11hãy trút đổ cơn giận dữ;
      và hạ thấp mọi kẻ kiêu căng qua khoé mắt.
    12Chí một cái nhìn, hãy uốn cong kẻ vênh váo
      và chà đạp tại chỗ lũ ác nhân,
    13hãy vùi lấp tấtcả trong cát bụi,
      hãy nhốt chúng, mỗi tên trong ngục tối.
    14Và khi ấy chính Ta sẽ bái phục ngươi,
      vì ngươi c1o thể bằng tay phải của ngươi
      bảo đảm cho sự cứu thoát của ngươi.

Bêhêmoth

    15Nhưng hãy nhìn Bêhêmoth, tạo vật của ta cũng như của ngươi
      nuôi mình bằng cỏ như loài bò.
    16Coi kìa, sức mạnh nằm trong tay cặp thận,          
       và khí lực nằm trong bắp thịt bụng.
    17Đuôi ruỗi như một cây bách hương,
      và gân đùi chằng chịt.      
    18Xương của nó là những ống đồng đỏ      
      và tứ chi hầu than sắt.
    19Nó là đầu những tác phẩm của Thiên Chúa,         
       được đặt làm bạo chúa trên các bạn hữu. 
    20Vì núi non đem lại cống lễ,          
      cũng như mọi thú vật chơi đùa ở đó.
    21Nó nằm dưới đám sen,               
       trong nơi kín ẩn của lau sậy và đầm lầy;
    22Cây sen phủ bóng trên nó          
      và cây liễu của thác nước chở che.
    23Sông có tràn bờ, nó cũng chẳng nao núng,           
       một Yorđan có dâng tới cổ, nó vẫn thảnh thơi.
    24Ai sẽ dùng mắt bắt nó được      
      ai sẽ lấy đòng chọc thủng lỗ mũi ?

Lêviathan

    25Ngươi sẽ lấy mồi câu Lêviathan.             
      và với đoạn thừng ngươi sẽ cột lưỡi nó ?
    26Ngươi sẽ lấy cói sỏ mũi mó       
      và chọc hàm nó với một câu liêm ?
    27Nó sẽ van xin ngươi,
      nói vơi ngươi những lời âu yếm ?
    28Nó sẽ kết giao ước vơi ngươi   
      và ngươi sẽ sai bảo nó như tôi tớ trọn đời ?
    29Ngươi sẽ giỡn với nó như với một con chim
      và ngươi sẽ cột nó cho con gái nhỏ của ngươi ?
    30Bọn thợ câu sẽ đặt bán nó ?
      rồi xã thịt giữa con buôn ?              
    31Ngươi sẽ lấy đòng làm lổ chỗ da nó        
      và lấy móc chọc thủng đầu nó ?
    32Hãy đặt tay trên nó,
      nghĩ tời cuộc vật lộn, ngươi sẽ chẳng tái phạm nữa.
41.1Hy vọng của ngươi sẽ tan biến,
      chỉ thấy thôi, ngươi đã khiếp vía.
     2không ai đủ gan dạ khiêu khích nó,
      và ai là kẽ đứng vững trước mặt nó ?
     3Ai đương đầu nó mà còn lành mạnh ?
      chẳng ai dưới mọi tầng trời !
     4Ta cũng sẽ nói về chi thể của nó
      và ta sẽ nói sức mạnh của nó không thể so sánh.
     5Ai đã giở tà áo trườc của nó
      ai đã lọt qua áo giáp kép của nó
     6Những cánh xếp của nó , ai đã mở ?
      Xung quanh răng nó là hãi hùng !
     7Lưng nó, là những hàng thuẫn
      đóng bằng triện đá;
     8chúng nối nhau cái này với cái nọ
      và không một làn hơi lọt giữa chúng.
    9Chúng dính với nhau cài này với cái bên cạnh
      và làm thành một khối không kẽ hở.
    10Cái hắt hơi của nó làm loé sáng,
      và mắt nó như mí của rạng đông ;
    11từ mõm nó tung ra những đuốc lửa,
      những tia lửa phát ra từ đó ;
    12khói bốc ra từ mũi nó,
      như một cái vạc sôi trên lửa.
    13Hơi thở của nó đốt cháy than
      và một ngọn lửa bùng ra từ mõm nó.
    14Sức mạnh nằm trong cổ nó
      và đằng trước nó kinh hoàng nhảy chồm lên ;
    15Những yếm thịt nó kết lại với nhau
      dính trên nó, không lay chuyển.
    16Tim nó cứng như đá
      và vững như phần dưới cối xay.
    17Khi nó chỗi dậy, ba đào run rẫy
      và sóng biển giật lùi.
    18Lưỡi gươm đâm trúng mà không cắm,
      cả giáo, cả lao, cả đòng ;
    19Nó coi sắt tựa rơm rạ,
      đồng đỏ như gỗ mục ;
    20cung tên chẳng làm nó chạy trốn             
      đá của ná đối với nó biến thành cộng rác
    21cây trùy đối với nó như rác rưởi              
      và nó khinh thường tiếng rít của cây đao
    22Dưới nó là những mảnh chai nhọn,         
      nó đi như một lưỡi bừa trên bùn.
    23Nó làm hố thẳm, sôi lên như cái cạc,      
      biến biển thành một đỉnh trầm.
    24Nó để lại sau nó, một luồng ánh sáng     
      và vực thẳm như mọc tóc trắng.
    25Trên đất, nó có một không hai,
      nó được làm ra để chẳng sợ gì.
    26Nó nhì thẳng mọi mặt vật kiêu căng,       
      nó là vua trên mọi con cái của ngạo mạn.

Câu trả lời cuối cùng của Yob !

42 1Yob trả lời Yavê và nói :
     2Tôi biết là Người toàn năng
      và điều Người nghĩ, Người có thể thực hiện.
    [3kẻ nào đó đã làm mờ tối kế đồ (Ta)
      bằng những lời không hiểu biết ?]
      vâng, tội đã nói năng mà không hiểu
      về những kỳ công vượt sức tôi và tôi chẳng biết.
    [4Xin Người hãy nghe và để tôi nói ;
      tôi sẽ hỏi Người, xin người chỉ giáo cho tôi.]
     5Tôi biết Người, qua nghe nói
       nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Người
     6Do đó tôi ứa nước mắt ăn năn,
       trên tro và bụi đất.