Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Kết thúc giao ước (Xh 23,1 - 24,18)

Công lý. Bổn phận đối với kẻ thù
           23. “1Ngươi sẽ không phao tin đồn nhảm. Ngươi đừng trợ tay giúp người ác mà làm chứng gian. 2Ngươi sẽ không hùa theo phe đông để làm trái; trong kiện tụng ngươi sẽ không cung khai, làm sai, để mà nghiêng về phe đông. 3Ngươi sẽ không tây vị kẻ nghèo khi nó có kiện tụng.
           “4Khi ngươi gặp bò của kẻ thù ngươi hay lừa của nó thất lạc, ngươi phải dẫn về cho nó. 5Khi ngươi thấy lừa của kẻ ghét ngươi quị vì chở nặng, ngươi sẽ không bỏ mặt nó: ắt ngươi sẽ cùng nó giúp tay vào.
           “6Ngươi sẽ không làm xiêu vẹo án xử phải của người nghèo mắc kiện. 7Việc gian dối ngươi sẽ lánh xa. Ngươi đừng giết kẻ vô tội, người ngay lành vì Ta sẽ không giải án tuyên công kẻ bất nhân. 8Ngươi sẽ không nhận quà lỡi vì quà lỡi làm mù những người sáng mắt và đảo điên những người lời lẽ công chính.
           “9Ngươi sẽ không áp bức khách ngụ cư, vì chính các ngươi đã biết thân phận khách ngụ cư, bởi các ngươi đã làm khách ngụ cư ở đất Aicập.

Năm hưu canh. Ngày nghỉ
           “10Trong vòng sáu năm, ngươi sẽ gieo ruộng đất của ngươi và thu hoạch sản lợi. 11Nhưng năm thứ bảy, ngươi sẽ để nó hưu canh, tạm nghỉ: những người nghèo khó dân ngươi được ăn, và những gì dư lại, thì dã thú ăn. Ngươi cũng sẽ làm thế về vườn nho, và sở ôliu.
           “12Sáu ngày ngươi sẽ làm việc vàn của ngươi, nhưng ngày thứ bảy, ngươi sẽ bãi công, ngõ hầu con bò, con lừa của ngươi được nghỉ và đứa con của tớ gái ngươi và khách ngụ cư được xả hơi.
           “13Về mọi điều Ta phán với các ngươi, các ngươi sẽ coi chừng. Danh các thần khác, các ngươi sẽ không niệm: chớ hề nghe được nơi miệng ngươi!

Các ngày lễ của Israel
           “14Mỗi năm ba lần, người mừng lễ Ta. 15Ngươi sẽ giữ lễ Bánh không men: bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, –chiếu theo điều Ta đã truyền cho ngươi, – vào một định kỳ trong tháng Abib vì trong tháng ấy ngươi đã ra khỏi đất Aicập. Người ta sẽ không ra mắt trước nhan Ta tay không. 16Rồi lễ mùa Gặt, của tiên thường công việc ngươi, của những gì ngươi gieo vãi trong đồng. Rồi lễ Thu hoạch, lúc mãn năm, khi ngươi hái lượm thành quả việc vàn của ngươi ngoài đồng. 17Mỗi năm ba lần, mọi nam nhân của ngươi sẽ ra trước nhan Đức Chúa Yavê.
           18Ngươi sẽ không tế sát lễ huyết hy sinh dâng Ta với bánh đã dậy men, và mỡ ngày lễ của Ta sẽ không qua đêm đến sáng.
          19Tiên thường ưu hạng đất đai ngươi, ngươi sẽ dâng nhà Yavê, Thiên Chúa của ngươi.
           Ngươi sẽ không nấu dê con trong sữa mẹ nó.

Lời hứa và chỉ dẫn vào xứ Canaan
           “20Này ta sai một Thần sứ đi trước mặt ngươi và gìn giữ ngươi trên đường và lĩnh địa Ta đã dọn. 21Trước mặt ngươi, ngươi hãy giữ mình và hãy nghe tiếng Người, ngươi chớ ngoan ngạnh, vì Người sẽ không dung tội ngỗ nghịch của các ngươi bởi có danh Ta nơi Người. 22Nếu quả ngươi nghe tiếng Người và làm mọi điều Ta đã phán dạy, thì Ta sẽ thù với kẻ thù của ngươi, Ta sẽ địch lại địch thủ của ngươi. 23Thần sứ của Ta đi trước mặt ngươi và dẫn ngươi vào dân Amori, Hit-tit, Phơrizi, Canaan, Khiu-vi, Yơbusi và ta sẽ tiêu diệt chúng đi. 24Ngươi sẽ không thờ lạy thần của chúng, ngươi sẽ không phụng sự các thần ấy, ngươi sẽ không làm theo việc chúng làm, nhưng ngươi sẽ phá hủy thần của chúng và đập bể bia thờ của chúng. 25Các ngươi sẽ phải phụng sự Yavê, Thiên Chúa của các ngươi. Người sẽ chúc lành cho bánh ngươi ăn, nước ngươi uống. Ta sẽ dời xa bệnh tật khỏi nơi ngươi. 26Trong xứ sở ngươi, sẽ không có đàn bà xảy thai hay son sẻ. Ta sẽ cho các ngày đời ngươi đầy số. 
           “27Ta sẽ sai kinh hoàng của Ta đi trước mặt ngươi và Ta sẽ làm tán loạn tất cả dân, nơi ngươi sắp vào, Ta sẽ làm cho mọi địch thù ngươi quay lưng tháo chạy. 28Ta sẽ sai tán đảm đi trước mặt ngươi; nó sẽ xua đuổi chúng trước mặt ngươi; nó sẽ xua đuổi dân Khiu-vi, Canaan, Hit-tit khỏi trước mặt ngươi. 29Ta sẽ không xua đuổi chúng trước mặt ngươi liền trong một năm, kẻo đất thành hoang vu và dã thú sinh nhiều làm hại ngươi. 30Ta sẽ xua đuổi dần dần khỏi trước mặt ngươi, cho đến khi nào ngươi nảy nở và chiếm đoạt cả xứ. 31Ta sẽ đặt ranh giới của ngươi: từ Biển sậy đến Biển dân Philitin, và từ sa mạc đến sông Cả, vì Ta phó nộp dân cư trong xứ Ta và Ta sẽ xua đuổi chúng khỏi mặt ngươi. 32Ngươi sẽ không kết ước với chúng và các thần của chúng. 33Chúng sẽ không ở trong xứ của ngươi, keo chúng kéo ngươi phạm nghịch lại Ta, khi ngươi phụng sự các thần của chúng, và điều đó thành cạm bẫy cho ngươi”.

                                 3–KẾT THÚC GIAO ƯỚC 
           24. 1Người phán với Môsê: “Hãy lên với Yavê, ngươi và Aharôn, Nađab và Abihu, cùng bảy mươi kỳ mục của Israel, và các ngươi sẽ bái lạy đằng xa. 2Môsê sẽ tiến đến với Yavê một mình, còn họ sẽ không tiến đến và dân sẽ không lên với ông”.
           3Môsê đến thuật lại cho dân mọi lời của Yavê và tất cả các phán quyết. Và toàn dân đồng thanh đáp lại và nói: “Mọi lời Yavê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành”. 4Và Môsê đã viết mọi lời Yavê, và sáng ngày ông dậy sớm và xây một Tế đàn dưới chân núi, với mười hai bia cho mười hai chi tộc Israel. 5Đoạn ông sai thanh niên trong hàng con cái Israel dâng lễ thượng hiến và tế sát bò làm hy sinh kỳ an dâng Yavê. 6Và Môsê đã lấy một nửa huyết cho vào chậu, rồi với phần nửa kia ông rảy tế đàn. 7Rồi ông lấy quyển giao ước và đọc vào tai dân. Họ nói: “Mọi điều Yavê phán, chúng tôi sẽ thi hành và sẽ nghe theo”. 8Môsê lấy huyết mà rẩy trên dân. Ông nói: “Này là máu của Giao ước đã kết với các ngươi, thể theo mọi lời ấy”.
           9Môsê lên với Aharôn, Nađab và Abihu cùng bảy mươi kì mục Israel. 10Họ đã nhìn thấy Thiên Chúa của Israel. Dưới chân Người, như thể có một kiệt tác lát lam ngọc và trong suốt như bầu trời. 11Những vương công trong hàng con cái Israel, Người không tra tay hại đến: họ đã được nhìn thấy Thiên Chúa, và họ đã ăn, đã uống.

Môsê lên núi
           12Yavê phán với Môsê: “Hãy lên với Ta trên núi và hãy ở đó! Ta sẽ ban cho ngươi những phiến đá - thánh chỉ và lệnh truyền - Ta đã viết để dạy dỗ chúng”. 13Môsê đã chỗi dậy cùng với Yôsua, tôi bộc của ông - và Môsê đã lên núi của Thiên Chúa. 14Với các kỳ mục ông nói: “Các ông hãy ở lại đây chờ chúng tôi trở lại với các ông. Này có Aharôn và Hur ở với các ông. Ai có việc gì thì hãy đến gặp họ”. 15Bấy giờ Môsê lên núi.
           Mây phủ cả núi, 16vinh quang Yavê đậu xuống núi Sinai và mây phủ núi sáu ngày. Ngày thứ bảy từ giữa đám mây, Người gọi Môsê. 17Vinh quang Yavê trông vẻ như lửa thiêu trên đỉnh núi, trước mắt con cái Israel. 18Môsê vào giữa đám mây mà đi lên núi. Môsê đã ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.