Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Hai vương quốc (1V 14,1 - 16,33)

                                  IV HAI VƯƠNG QUỐC

Yơrôbôam và tiên tri Akhiyahu

          14. 1Thuở ấy, Abiyah con của Yơrôbôam lâm bịnh. 2Yơrôbôam nói với vợ: “Xin bà chỗi dậy và cải trang, đừng để người ta biết được bà là vợ của Yơrôbôam. Bà sẽ trẩy đi Silô; này ở đó đã có Akhiyahu là tiên tri – người đã nói về việc tôi lên làm vua trên dân này. 3Bà cầm tay mười chiếc bánh, cùng với kẹo mứt, và một chóe mật ong, mà đi gặp ông: ông sẽ nói cho bà biết đứa trẻ sẽ ra thế nào”. 4Vợ của Yơrôbôam đã làm thế: bà đã chỗi dậy trẩy đi Silô và đến nhà Akhiyahu. Vả Akhiyahu không còn có thể thấy được nữa bởi mắt ông đã đờ vì tuổi già. 5Nhưng Yavê đã phán với Akhiyahu: “Này vợ của Yơrôbôam đến thỉnh vấn ngươi về con nó đang lâm bịnh. Ngươi sẽ nói với nó như thế, như thế. Song khi nó vào, nó đã trá hình ra như thể là một người lạ”. 6Vậy Akhiyahu vừa nghe tiếng chân bà bước vào cửa, thì ông nói: “Vào đi, vợ của Yơrôbôam, tại sao bà lại trá hình ra khác? Quả tôi được sai đến cho bà với một lời tàn nhẫn. 7Hãy đi mà nói với Yơrôbôam: Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Nhân vì Ta đã nhắc ngươi lên từ giữa đám dân và đặt ngươi làm lãnh tụ trên dân Ta là Israel, 8Ta đã xé giựt vương quyền khỏi nhà Đavit mà ban cho ngươi, nhưng ngươi đã không được như tôi tớ Ta là Đavit, kẻ đã giữ các lịnh truyền của Ta, và đã hết lòng đi theo Ta để chỉ làm những điều vừa mắt Ta. 9(Trái lại) ngươi đã ở xấu xa hơn mọi kẻ có trước ngươi, ngươi đã đi làm cho những thần khác những tượng đúc để chọc tức Ta, và vất bỏ Ta sau lưng ngươi, 10cho nên: Này Ta sắp giáng họa trên nhà Yơrôbôam; mọi đứa đái vách tường, niên thiếu với cả thành niên của Yơrôbôam trong Israel, Ta đã tiễu trừ; Ta sẽ quét cứt cho đến tận tuyệt mới thôi. 11Người nhà của Yơrôbôam, kẻ chết trong thành thì bị chó ăn, kẻ chết ngoài đồng thì bị chim trời rúc rỉa, vì Yavê đã phán. 12Còn bà, bà hãy trỗi dậy mà về nhà. Chân bà vừa bước vào thành thì con trẻ chết. 13Và toàn thể Israel sẽ than khóc nó và người ta sẽ tống táng nó, vì trong nhà Yơrôbôam chỉ có nó là được vào mồ, vì trong nhà Yơrôbôam chỉ có nơi nó là gặp được điều gì lành trước mặt Yavê Thiên Chúa của Israel. 14Và Yavê sẽ cho trỗi dậy một vua trên Israel, kẻ sẽ tiễu trừ nhà Yơrôbôam. Này ngày ấy, nhưng sao? Chính ngay bây giờ! 15Yavê sẽ đánh phạt Israel, như sậy vất vơ theo làn nước; Người sẽ bứng Israel khỏi thửa đất tốt này mà Người đã ban cho tổ tiên chúng: và Người phán chúng bên kia Sông Cả, vì chúng đã dựng nêu thờ mà chọc tức Yavê; 16Người sẽ thí bỏ Israel vì tội lỗi của Yơrôbôam, những tội nó phạm và đã làm cho Israel phạm”. 17Vợ của Yơrôbôam chỗi dậy trẩy đi; bà về lại Tirx. Bà vừa vào đến ngạch nhà thì đứa trẻ chết. 18Người ta đã tống táng nó và toàn thể Israel than khóc trên nó như lời Yavê đã phán ngang qua tôi tớ Người là Akhiyahu, tiên tri.
          19Kỳ dư các việc của Yơrôbôam, ông chinh chiến làm sao, ông cai trị làm sao, thì này các điều ấy đã được viết trong sách Ký sự của các vua chúa Israel. 20Thời gian Yơrôbôam làm vua là hai mươi hai năm; và ông đã an nghỉ với tổ tiên. Và Nađab con ông đã làm vua kế vị ông.

Triều Rôbôam
          21Rôbôam con của Salômon lên làm vua Yuđa; ông lên làm vua khi được bốn mươi mốt tuổi, và đã trị vì mười bảy năm ở Yêrusalem, Thành Yavê đã chọn làm nơi đặt Danh Người, giữa tất cả chi tộc Israel; tên mẹ là Naamah, người Ammon. 22Yuđ đã làm sự dữ trước mắt Yavê, và làm Người phẫn ghen vì các tội chúng phạm, quá hơn tất cả các tội cha ông chúng đã phạm. 23Cả chúng nữa, chúng cũng xây cho mình cao đàn, (dựng) bi và nêu thờ trên mọi đồi cao và dưới mọi cây cối sum sê. 24Trong xứ đã có cả những điểm tế tự nam. Trong mọi sự, chúng đã làm theo những điều ghê tởm của các dân nước Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel.
           25Năm thứ năm, đời vua Rôbôam, Shishaq vua Aicập đã lên Yêrusalem, 26ông đã lấy các kho báu Nhà Yavê và các kho báu Đền vua, ông đã lấy tất cả các thuẫn vàng Salômon đã làm. 27Thay vào đó vua Rôbôam đã làm những thuẫn đồng, và ông đã trao vào tay những viên cai quân tháp tùngcanh nơi cửa đền vua. 28Và cứ mỗi lần vua vào Nhà Yavê, thì quân tháp tùng mang thuẫn vào, rồi (sau đó) chúng đem lại vào điếm canh của quân tháp tùng.
           29Kỳ dư các việc của Rôbôam, tất cả những điều ông làm, há lại đã không chép trong sách Ký sự của các vua Yuđa sao? 30Suốt thời gian ấy đã có chiến tranh giữa Rôbôam và Yơrôbôam. 31Rôbôam đã nằm xuống với tổ tiên và được tống táng với cha ông trong thành Đavit. Và tên mẹ ông là Naamah, người Ammon. Abiyam con ông, đã lên làm vua kế vị ông.

Abiyam, vua Yuđa
         15. 1Năm mười tám, đời vua Yơrôbôam, con của Nơbat, Abiyam lên làm vua Yuđa. 2Ông đã trị vì ba năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Maakah con của Abisalom. 3Ông đã hùa theo tất cả các tội cha ông đã làm trước ông; và lòng ông không được đơn thành với Yavê Thiên Chúa của ông như lòng Đavit, cha ông. 4Song vì Đavit, Yavê Thiên Chúa của ông đã ban cho ông còn có đèn ở Yêrusalem, tức là đã cho con cái ông kế vị ông và cho Yêrusalem vãn còn đứng vững. 5Aáy là vì Đavit đã làm những điều vừa mắt Yavê, và đã không rời xa khỏi mọi điều Người truyền dạy, suốt mọi ngày đời ông, trừ ra trong vụ Uriy, người Hit-tit.
          6Đã có chiến tranh giữa Rôbôam và Yơrôbôam suốt mọi ngày đời ông. 7Kỳ dư các việc của Abiyam, tất cả các điều ông đã làm, há lại đã không được viết trong sách Ký sự của các vua Yuđa đó sao? Đã có chiến tranh giữa Abiyam và Yơrôbôam. 8Abiyam đã yên nghỉ với tổ tiên và người ta đã tống táng ông trong thành Đavit. Asa con ông, đã làm vua kế vị ông.

Asa, vua Yuđa     
         9Năm hai mươi, đời Yơrôbôam, vua Israel, Asa lên làm vua Yuđa. 10Ông đã làm vua được bốn mươi mốt năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Maakah, con của Abisalom. 11Asa đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, như Đavit cha ông. 12Ông đã trục xuất các điếm tế tự nam khỏi xứ và khử trừ hết các xứ thần tổ tiên ông đã làm. 13Ngay cả Maakah, mẹ ông, cũng đã bị ông truất chức quốc mẫu vì bà đã làm tượng khả ố và đốt trong Khe Kêđrôn. 14Nhưng các cao đàn vẫn chưa biến, mặc dầu lòng Asa thật đơn thành với Yavê suốt mọi ngày đời ông. 15Ông đã đưa vào Nhà Yavê, các của thánh do cha ông cúng, và các của thánh do chính ông cúng, bạc, vàng, và các đồ vật khác.
           16Đã có chiến tranh giữa Asa và Baasa vua Israel, suốt đời họ. 17Baasa vua Israel tiến đánh Yuđa và xây Ramah, để không cho ai ra vào được với Asa vua Yuđa. 18Asa lấy tất cả bạc vàng còn lại trong kho Nhà Yavê và trong kho Đền vua mà trao tay tôi tớ, đoạn vua sai họ đến với Ben-Hađađ, con của Tabrimmôn, con của Khêzyôn, vua Aram, ngự trị ở Đama, mà rằng: “19Có giao ước giữa tôi và ngài, giữa cha tôi và cha ngài. Này tôi xin gửi biếu ngài bạc vàng. Nào! xin ngài đoạn giao với Baasa, để y rút quân khỏi nơi tôi”. 20Ben-Hađađ nghe lời vua Asa và đã sai binh tướng của ông đến các thành của Israel: ông đã đánh Iyyôn, Đan, Abel-Bet-Maakah, tất cả vùng Kinnerôt, không kể tất cả đất Neptali. 21Vừa nghe tin, Baasa liền thôi xây Ramah và đã rút về Tirxa. 22Vua Asa hô hào toàn thể Israel, không miễn trừ ai, đi khuân đá gỗ ở Ramah, Baasa đã dùng để xây cất; với đá gỗ ấy vua Asa đã xây Ghêba của Benyamin và Mispa.
           23Kỳ dư tất cả các việc của Asa, tất cả dũng cảm và mọi sự ông làm, các thành ông xây, há lại đã không được viết trong sách Ký sự của các vua Yuđa đó sao? Chỉ có điều là vào lúc tuổi già ông mắc bịnh nơi chân. 24Asa đã yên nghỉ với tổ tiên và được tống táng với tổ tiên trong thành của cha ông. Yôsaphatcon ông đã làm vua kế vị ông.

Nađab, vua Israel
             25Nađab con của Yơrôbôam lên làm vua Israel vào năm thứ hai của Asa vua Yuđa và ông đã trị vì hai năm. 26Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê; và đã đi theo đường của cha ông, trong sự tội cha ông đã làm cho Israel. 27Baasa, con của Akhiyah, thuộc nhà Yssakhar đã mưu đồ chống lại ông. Và Baasa đã hạ sát ông ở Gibbơtôn, thuộc người Philitin, trong khi Nađab và toàn thể Israel đang vây Gibbơtôn. 28Baasa đã giết ông, năm thứ ba đời Asa vua Yuđa; rồi tiếm ngôi ông. 29Vừa lên ngôi ông đã hạ sát tất cả nhà Yơrôbôam không chừa một mống nào cho Yơrôbôam, ông tru di tuyệt tộc, theo lời Yavê đã phán ngang qua tôi tớ Người là Akhiyah, người Silô, 30vì những tội Yơrôbôam đã phạm và làm dịp cho Israel phạm mà chọc tức Yavê Thiên Chúa của Israel.
             31Kỳ dư các việc của Nađab và mọi sự ông đã làm, há lại đã không được viết trong sách Ký sự của các vua Israel đó sao? 32Đã có chiến tranh giữa Asa và Baasa vua Israel suốt đời họ.

Baasa, vua Israel
          33Năm thứ ba đời Asa vua Yuđa, Baasa, con của Akhiyah lên ngôi làm vua tất cả Israel ở Tirxa, được hai mươi bốn năm. 34Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê và đã đi theo đường của Yơrôbôam và tội lỗi Yơrôbôam đã làm cho Israel vấp phạm.
          16. 1Lời Yavê đến với Yêhu con của Khanani, về Baasa, rằng:  “2Nhân vì Ta đã nhắc ngươi lên từ bụi đất, đặt ngươi làm lãnh tụ trên dân Ta là Israel, nhưng ngươi đã đi theo đường lối của Yơrôbôam và đã làm dịp cho dân Ta là Israel phạm tội, để chọc tức Ta vì các tội lỗi của chúng. 3Thì này, Ta sẽ quét sạch Baasa và nhà nó ra như nhà Yơrôbôam, con của Nơbat. 4Người nhà của Baasa, kẻ chết trong thành thì bị chó ăn, kẻ chết ngoài đồng thì bị chim trời rúc rỉa”.
            5Kỳ dư các việc của Baasa, điều ông đã làm, sự dũng cảm của ông, há lại đã không được viết trong sách Ký sự của các vua Israel đó sao? 6Baasa đã yên nghỉ với tổ tiên và được tống táng ở Tirxa. Và Êâlah con ông đã làm vua kế vị ông.
           7Ngang qua Yêhu, vị tiên tri, con của Khanani, lời Yavê đã đến với Baasa và nhà ông, vì tất cả sự dữ ông đã làm trước mắt Yavê, để chọc tức Người bởi việc tay ông làm, như nhà Yơrôbôam đã làm, và cũng bởi vì ông đã hạ sát nhà ấy.

Êlah, làm vua Israel
         8Năm hai mươi sáu đời As vua Yuđa, Êâlah con của Baasa lên ngôi làm vua Israel ở Tirxa, được hai năm. 9Thủ hạ của ông là Zimri, tướng cai một nửa số xa mã đã âm mưu lật đổ ông. Bấy giờ ông đang ở Tirxa đánh chén say sưa nơi nhà Arxa, tướng phủ ở Đền Tirxa. 10Zimri đã vào và đả thương giết chết ông, năm hai mươi bảy đời Asa, vua Yuđa, rồi tiếm ngôi ông. 11Lên ngôi rồi vừa ngồi xuống ngai, ông đã hạ sát tất cả nhà Baasa – không chừa một đứa đái vách tường, - các người thân thích và người sủng thần của ông. 12Zimri đã tru di tuyệt tộc nhà Baasa, theo lời Yavê đã phán với Baasa ngang qua Yêhu vị tiên tri, 13vì tất cả các tội Baasa, và các tội Êâlah con ông đã phạm và làm dịp cho Israel phạm tội, mà chọc tức Yavê Thiên Chúa của Israel với những thần phù phiếm của chúng.
           14Kỳ dư các việc của Eâlah và mọi sự ông làm, há lại đã không chép trong sách Ký sự của các vua Israel đó sao?

Zimri, vua Israel
          15Năm thứ hai mươi bảy đời As vua Yuđa, Zimri lên ngôi làm vua được bảy ngày ở Tirxa. Bấy giờ quân binh đang đóng trại chống Gibbơtôn thuộc người philitin. 16Quân binh dưới trại nghe rằng: “Zimri đã mưu đồ và cũng đã hạ sát vua”, thì toàn thể Israel đã tôn Omri tướng quân làm vua trên Israel, ngay hôm ấy, ở trong trại. 17Omri từ Gibbơtôn tiến lên, có toàn thể Israel theo ông, và họ vây Tirxa. 18Khi Zimri thấy thánh sắp bị hạ thì ông vào đài doanh đền vua, phóng hỏa thiêu đền vua làm một với mình mà chết. 19Đó là vì các tội ông đã phạm, mà làm sự dữ trước mắt Yavê, là đã đi theo đường của Yơrôbôam, theo sự tội ông đã phạm mà làm cho Israel phạm tội.
           20Kỳ dư các việc của Zimri, và ông đã mưu đồ phản loạn, há lại đã không được chép trong sách Ký sự của các vua Israel đó sao?
           21Bấy giờ dân Israel chia bè: một nửa dân theo Tibni, con của Ghinat để tôn ông làm vua, và một nửa theo Omri. 22Dân theo Omri mạnh thế hơn dân theo Tibni con của Ghinat; và Tibni đã chết, và Yôram em ông vào thời ấy; và Omri đã làm vua sau Tibni.

Omri, vua Israel
          23Năm thứ ba mươi mốt đời Asa, vua Yuđa, Omri lên ngôi làm vua Israel, được mười hai năm. Ông trị vì sáu năm ở Tirxa. 24Đoạn ông tận núi Samari của Shêmer, giá là hai tạ bạc; ông xây cất trên núi; và thành ông xây, ông gọi tên là Samari, theo tên của Shêmer, chủ núi ấy. 25Omri đã làm sự dữ trước mắt Yavê, và ăn ở thất đức hơn tất cả những người (đã sống) trước ông. 26Ông đã hoàn toàn đi theo đường của Yơrôbôam, con của Nơbat, theo các tội lỗi, do đó ông đã làm cho Israel vấp phạm, mà chọc tức Yavê Thiên Chúa của Israel với những thần phù phiếm của chúng.
          27Còn các việc khác Omri đã làm, lòng dũng cảm ông đã thi thố ra, lại đã không được chép trong sách Ký sự của các vua Israel đó sao? 28Omri đã yên nghỉ với tổ tiên và được tống táng ở Samari. Akhab con ông đã làm vua kế vị ông.

Akhab, vua Israel
          29Akhab, con của Omri làm vua Israel, năm thứ ba mươi tám đời Asa vua Yuđa. Và Akhab, con của Omri, đã làm vua trên Israel ở Samari hai mươi hai năm. 30Akhab, con của Omri, đã làm sự dữ trước mắt Yavê, hơn tất cả những người (đã sống) trước ông. 31Qúa nhẹ nếu ông chỉ đi theo các tội của Yơrôbôam, con của Nơbat: ông còn cưới lấy làm vợ Izabelcon của Ittobaal, vua dân Siđôn, rồi đã đi phụng sự và thờ lạy Baal. 32Ông đã dựng tế đàn cho Baal, trong đền thờ Baal ông đã xây ở Samari. 33Akhab cũng đã trồng nêu thờ; và để chọc tức Yavê Thiên Chúa của Israel, thì Akhab còn làm hơn tất cả các vua Israel (đã sống) trước ông. 34Vào thời ông, Hiel người Bêthel đã tái thiết Yêrikhô; trên mạng Abiram, con cả ông, ông đã đặt nền, và trên mạng Sơgub, con út của ông, ông đã dựng cửa theo lời Yavê đã phán ngang qua Yôsua con của Nun.