Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Diễn từ thứ hai của Môsê - tiếp theo (Tl 7,7 - 9,21)

Tuyển chọn 
            7Không phải vì các ngươi đông hơn các dân khác hết thảy mà Yavê đã đem lòng quyến luyến các ngươi và đã chọn các ngươi: thật các ngươi là dân ít người hơn mọi dân. 8Nhưng vì Yavê đã yêu mến các ngươi và vì Người đã giữ lời thề Người đã tuyên thệ với cha ông các ngươi, chính vì thế mà với bàn tay mạnh Yavê đã đem các ngươi ra khỏi nhà tôi mọi, khỏi tay Pharaô, vua Aicập. 9Và ngươi biết rằng Yavê Thiên Chúa của ngươi, Người là Thiên Chúa, Thần trung tín, Đấng giữ Giao ước, tín nghĩ với những ai yêu mến Người và nắm giữ các lịnh truyền của Người cho đến ngàn đời, 10Đấng oán trả cho mỗi ai thù ghét Người, cho nó diệt vong, nơi chính thân mình nó; Người không chậm trễ với kẻ ghét Người: Người oán trả nó đích đáng, nơi chính thân mình nó. 11(Và) ngươi sẽ giữ lịnh truyền và các luật điều cùng phán quyết, hôm nay ta truyền dạy ngươi thi hành.
          12Và sẽ xảy ra là bởi lẽ các ngươi đã nghe các phán quyết này và đã nắm giữ cùng thi hành, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ giữ với ngươi: Giao ước và tín nghĩa Người đã thề với cha ông ngươi. 13Người sẽ yêu mến ngươi, chúc lành cho ngươi, cho ngươi tăng số; Người sẽ chúc lành cho hoa quả lòng dạ ngươi và cho hoa quả đất đai: lúa, rượu mộng, dầu tươi, lứa con đàn bò,ổ con dê cừu trên thửa đất Người đã thề với cha ông ngươi là Người sẽ ban cho ngươi. 14Ngươi sẽ là kẻ diễn phúc giữa muôn dân. Nơi ngươi sẽ không có son sẻ hiếm hoi, nơi đàn ông đàn bà, nơi thú đực thú cái. 15Yavê sẽ cất khỏi ngươi, mọi thứ bịnh hoạn. Và các thứ dịch tễ Aicập ngươi đã từng biết, Người sẽ không gởi đến nơi ngươi, nhưng Người sẽ giáng xuống cho những kẻ ghét ngươi.
          16Ngươi sẽ làm cỏ muôn dân, Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ phó nộp cho ngươi, mắt ngươi sẽ không thương hại chúng, để ngươi đừng phụng thờ các thần của chúng: vì đó sẽ là cạm bẫy cho ngươi.

Sức mạnh của Thiên Chúa
          17Có khi ngươi sẽ tự nói trong lòng: "Các dân ấy đông hơn tôi, làm sao tôi có thể đánh đuổi chúng được?" 18Đừng sợ chúng: Ngươi chỉ việc nhớ lại điều Yavê Thiên Chúa của ngươi đã làm cho Pharaô và toàn thể Aicập: 19những thử thách lớn lao chính mắt ngươi đã thấy, những dấu lạ và điềm thiêng; với tay mạnh, cánh tay giương, Yavê Thiên Chúa của ngươi đã kéo ngươi ra! Cũng vậy, điều Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ làm cho hết thảy các dân ngươi khiếp vía khi đứng trước chúng. 20Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ gieo cả kinh hoàng tán đảm trên chúng, cho đến khi những người sống sót, những kẻ chui rúc tránh ngươi cũng phải diệt vong.
          21Vậy, trước mặt chúng, đừng khiếp vía vì có Yavê Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi, Thiên Chúa lớn lao và đáng sợ. 22Và Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ xua đuổi các dân ấy khỏi mặt ngươi dần dần: ngươi sẽ không thể kíp tận diệt chúng, kẻo dã thú sinh sôi ra làm hại ngươi. 23Và Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ phó nộp chúng trước mặt ngươi và Người sẽ làm chúng tán loạn đại bại cho đến khi chúng bị tru diệt hết. 24Người sẽ phó nộp các vua của chúng trong tay ngươi, và ngươi sẽ xoá tên tuổi chúng khỏi gầm trời: sẽ không có ai đứng cự được trước mặt ngươi, cho đến khi nào ngươi tru diệt chúng hết.
         25Tượng các thần của chúng, các ngươi sẽ phóng hỏa, ngươi sẽ không tiếc bạc vàng trên tượng mà lấy cho mình, kẻo vì đó mà ngươi sa bẫy, vì đó là sự nhờn tởm đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi. 26Ngươi không được đem đồ nhờn tởm về nhà ngươi, ngươi sẽ thành vật thần tru một thể như nó; ngươi sẽ kị hẳn, ngươi sẽ coi là nhờn tởm, vì đó là vật thần tru.

Thử thách trong sa mạc 
          8. 1Luật điều ta truyền dạy ngươi hôm nay, các ngươi sẽ giữ trọn tất cả mà thi hành ngõ hầu các ngươi được sống, được nên đông đảo, và thành công chiếm được đất Yavê đã thề với cha ông các ngươi. 2Ngươi sẽ hồi tưởng lại tất cả con đường Yavê Thiên Chúa của ngươi đã dẫn ngươi đi, trong sa mạc, nay đã bốn mươi năm, với dụng ý là hạ ngươi xuống cùng để thử cho biết ngươi có gì nơi đáy lòng, xem ngươi có chịu giữ các lịnh truyền của Người hay chăng. 3Người đã hạ ngươi xuống, đã để ngươi phải chịu đói, rồi Người lại cho ngươi ăn manna, ngươi chưa từng biết và cha ông ngươi cũng không hề biết, để dạy cho ngươi biết là người ta không sống nhờ bánh mà thôi, nhưng người ta sống nhờ bằng mọi điều xuất ra từ mệng Yavê. 4Aùo xống ngươi không ná nơi mình ngươi, chân ngươi đã không phỏng, nay đã bốn mươi năm.
           5(Nhờ vậy) ngươi tự nhận biết nơi lòng như là một người biết sửa dạy con, thì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã sửa dạy ngươi, 6và ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của ngươi mà đi theo đường lối của Người và kính sợ Người.
          7Ấy vì Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp đem ngươi vào đất lành, xứ lắm khe nước, mạch suối, âm tuyền phun trào nơi thung lũng và cả nơi núi non; 8xứ lúa miến lúa mạch, với nho, vả, lựu, xứ dầu ô-lưu và mật ong; 9xứ mà ngươi không phải dè xẻn bánh ăn, nơi ngươi không phải thiếu thốn gì, xứ có đá sắt và ngươi khai được đồng ở các núi non, 10ngươi sẽ ăn và được no nê và ngươi sẽ chúc tụng Yavê Thiên Chúa của ngươi vì đất lành Người đã ban cho ngươi.
          11(Bấy giờ) ngươi hãy coi chừng kẻo lãng quên Yavê Thiên Chúa của ngươi mà không giữ các lịnh truyền, và phán quyết, luật điều của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay, 12kẻo nhỡ ra, khi ngươi đã ăn đã no, đã xây nhà đẹp xinh mà ở, 13khi bò vật chiên dê đã ra nhiều, bạc vàng ngươi cũng lắm, và của cải ngươi mọi thứ đều gia tăng, 14thì lòng ngươi tự cao tự đại mà quên cả Yavê Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi Aicập, khỏi nhà tôi mọi, 15Đấng đã dẫn ngươi đi trong sa mạc bao la và kinh khủng, giữa những rắn lửa với bò cạp, trong nơi chết khát không một giọt nước, Đấng đã cho nước phun ra cho ngươi từ hòn đá cuội, 16Đấng trong sa mạc đã cho ngươi ăn manna mà cha ông ngươi đã không hề biết đến, với dụng ý là hạ ngươi xuống, cùng để thử ngươi hầu giáng phúc cho ngươi vào lúc hậu vận của ngươi.
          17Ngươi hãy coi chừng, kẻo ngươi tự nói trong lòng: "Ấy sức mạnh tôi, quyền lực tay tôi đã tạo cho tôi cái uy thế này", 18mà là để ngươi nhớ đến Yavê Thiên Chúa của ngươi vì chính Người đã ban cho ngươi sức mạnh để tạo nên uy thế ngõ hầu thiết lập Giao ước Người đã thề với cha ông ngươi, như (thấy) ngày hôm nay. 19Giả như ngươi lãng quên Yavê Thiên Chúa của ngươi mà đi theo các thần khác, và phụng thờ bái lạy chúng, thì ta tuyên bố với các ngươi hôm nay là các ngươi thế nào cũng sẽ bị diệt vong. 20Một thể như các nước Yavê đã diệt khỏi mặt các ngươi thế nào, các ngươi cũng sẽ bị diệt vong như vậy bởi chưng các ngươi đã không nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi.

Chiến thắng là do Yavê
           9. 1Hãy nghe, hỡi Israel, ngươi sắp qua (sông) Yorđan hôm nay để vào chiếm những nước lớn lao hùng cường hơn ngươi, những thành trì lớn lao và kiên cố ngất trời, 2một dân to người lớn vóc, con cái Anaqim, ngươi biết và ngươi đã nghe nói: "Nào ai đương đầu nổi với con cái Anaqim?" 3Nhưng hôm nay ngươi sẽ biết là Yavê Thiên Chúa của ngươi, chính Người sẽ qua trước mặt ngươi, như lửa thiêu, chính Người sẽ tru diệt chúng, chính Người sẽ bắt chúng hàng phục trước mặt ngươi, và ngươi sẽ đánh đuổi chúng cho chúng kíp bị diệt vong, như Yavê đã phán trước với ngươi. 4Ngươi đừng tự nhủ trong lòng, khi Yavê Thiên Chúa của ngươi xua đuổi chúng khỏi trước mặt ngươi, rằng là: "Ấy chính vì đức nghĩa của tôi mà Yavê đã đem tôi vào chiếm lấy đất này" – Trái lại chính bởi tội ác của các nước ấy mà Yavê đành đuổi chúng khỏi mặt ngươi. 5Không phải vì đức nghĩa của ngươi và lòng chính trực của ngươi, mà ngươi vào chiếm được đất đai của chúng – trái lại chính bởi tội ác của các nước ấy mà Yavê đánh đuổi chúng khỏi mặt ngươi, để làm ứng nghiệm lời Yavê đã thề với cha ông ngươi, với Abraham, Ysaac và Yacob. 6Và ngươi sẽ biết là không phải vì đức nghĩa của ngươi mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi đất lành kia để chiếm lấy, vì ngươi (chỉ) là một dân cứng cổ.

Tội của Israel tại Khoreb
            7Hãy nhớ kỹ đừng quên rằng, ngươi đã từng trêu cơn thịnh nộ Yavê Thiên Chúa của ngươi, trong sa mạc, từ ngày ngươi ra khỏi đất Aicập cho đến khi các ngươi tới được chốn này, các ngươi hằng ngỗ nghịch với Yavê. 8Như ở Khoreb, ngươi đã trêu cơn thịnh nộ Yavê và Yavê đã nổi nóng định tru diệt các ngươi. 9Lúc ấy ta đã lên núi để lĩnh các phiến đá, phiến ghi Giao ước Yavê kết với các ngươi và ta đã lưu lại trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, bánh không ăn, nước không uống. 10Và Yavê đã ban cho ta hai phiến đá viết bằng ngón tay Thiên Chúa và trên đó có tất cả những lời Yavê đã phán với các ngươi trên núi từ giữa hỏa hào, trong ngày đại hội. 11Và cuối khoảng bốn mươi ngày và bốn mươi đêm ấy, Yavê đã ban cho ta hai phiến đá, những phiến Giao ước. 12Yavê phán với ta: "Dậy! Xuống mau khỏi đây vì dân của ngươi đã ra hư đốn, dân ngươi đã đem ra khỏi Aicập, chúng đã vội lạc xa con đường Ta đã truyền dạy chúng, chúng đã làm cho mình một tượng đúc". 13Và Yavê phán với ta rằng: "Ta đã thấy dân ấy rồi! Này, nó là một dân cứng cổ! 14Hãy để mặc Ta: để Ta tru diệt chúng đi và xoá tên tuổi chúng khỏi dưới gầm trời, Ta sẽ làm cho ngươi thành một nước hùng cường và đông đảo hơn nước ấy".
            15Và ta đã quay đầu xuống núi, núi hỏa hào rực cháy – và hai phiến Giao ước ở trên hai tay ta. 16Ta nhìn thì này các ngươi đã, phạm tội nghịch với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi đã làm cho mình con bò tượng đúc, các ngươi đã vội lạc xa con đường Yavê đã truyền dạy các ngươi. 17(Và) ta đã nâng hai phiến đá mà buông khỏi hai tay xán xuống và đập bể tan tành trước mặt các ngươi. 18Và ta đã sụp lạy trước nhan Yavê, như lần trước, bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, bánh không ăn, nước không uống, vì tất cả tội lỗi các ngươi đã phạm, là làm sự dữ nghịch mắt Yavê mà chọc tức Người. 19Ấy vì ta những hãi hùng trước cơn nghĩa nộ và sức lôi đình Yavê phẫn uất với các ngươi, định tru chiệt các ngươi. Nhưng Yavê đã nhậm lời ta cả lần này nữa. 20Yavê đã phẫn nộ với Aharôn quá sức, đến muốn tru diệt ông ấy đi, và thuở ấy ta đã phải van xin cho cả Aharôn nữa. 21Còn cái tôi của các ngươi, con bê các ngươi đã làm, thì ta đã lấy mà phóng hỏa và tán kỹ đến nhuyễn ra thành cám, và ta đã vất cám ấy trong khe nước từ núi xuống.