Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Cưới vợ cho Ysaac - Các con của Qơturah - Abraham qua đời - Các con của Ismael

Cưới vợ cho Ysaac
     24. 1Abraham đã già nua tuổi tác và trong mọi sự Yavê đã chúc lành cho Abraham. 2Abraham nói với người lão bộc già nhất nhà ông, người đứng quản cai mọi của cải ông: “Ngươi hãy đặt tay dưới đùi ta, 3ta muốn ngươi lấy Yavê, là thần trời thần đất, mà thề rằng ngươi sẽ không cưới cợ cho con ta trong hàng con gái dân Canaan nơi ta lập cư đây. 4Nhưng ngươi sẽ đi tới đất quê ta, đến với người dòng tộc của ta mà cưới vợ cho con ta là Ysaac”. 5Người lão bộc mới thua ông: “Có lẽ người đàn bà (ấy) không chịu theo tôi về xứ nầy. Thế tôi có phải đem con ông về lại xứ ông đã bỏ ra đi không?” 6Abraham bảo y: “Liệu hồn, đừng dẫn con ta về lại nơi đó! 7Yavê thần trời, Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta, khỏi quê họ hàng ta, Đấng đã phán cùng ta, Đấng đã thề với ta rằng: Ta sẽ ban đất nầy cho dòng giống ngươi. Chính Người sẽ sai Thần sứ của Người đi trước mặt ngươi, để ngươi cưới vợ cho con ta ở đó. 8Và giả như người đàn bà (ấy) không chịu theo ngươi, thì ngươi được giải lời thề ta buộc ngươi đây. Dù sao cũng đừng đem con ta về lại đó”. 9Và lão bộc đã đặt tay dưới đùi Abraham chủ mình, và đã thề với ông về điều ấy.
     10Lão bộc lấy mười con trong đàn lạc đà của chủ, đem theo tất cả những gì quí báu của chủ, mà lên đường đi đến Aram Nahraim, đến thành của Nakhor. 11Lão cho lạc đà phục xuống bên ngoài thành, bên giếng nước, vào lúc xế chiều, vào buổi phụ nữ ra kín nước. 12Lão khấn: “Lạy Yavê, thiên chúa của Abraham chủ tôi, xin cho tôi được gặp may hôm nay, xin làm nghĩa cho Abraham chủ tôi! 13Nầy tôi đứng bên suối nước, và con gái dân thành đang ra kín nước. 14Cô gái nào tôi xin: “Cô ngả vò cho tôi uống với” mà cô ấy nói: “Xin ông uống! tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa”, thì đích thị cô ấy là kẻ Người sẽ se kết với tôi tớ của Người là Ysaac, và nhờ đó tôi biết là Người đã làm nghĩa cho chủ tôi”.
     15Lão chưa nói hết thì nầy Rêbêca đi ra, con gái của Bơtuel, (Bơtuel là) con của Milkah, vợ của Nakhor, em của Abraham với chiếc vò trên vai. 16Cô gái nhan sắc tuyệt đẹp, còn trinh, chưa đàn ông nào biết đến. Cô xuống suối, cho nước đầy vò rồi lên. 17Người lão bộc chạy lại đón cô và nói: “Làm ơn cho tôi uống một ngụm nước nơi vò của  cô”. 18Cô đáp: “Xin ông uống!” Rồi cô lanh chai hạ vò xuống tay mà cho lão uống. 19Cho lão uống xong, cô nói: “Tôi sẽ kín nước cho cả lạc đà của ông nữa, cho đến khi nào chúng uống xong”. 20Rồi cô lanh chai đổ vò nước vào máng và còn chạy tới giếng để múc nước; và cô đã múc nước cho cả mấy con lạc đà. 21Người kia cứ ngắm cô, trầm ngâm muốn biết Yavê đã cho con đường của lão được may mắn hay không.
     22Khi mấy con lạc đà đã uống xong, ông lão lấy một chiếc vòng nặng nửa lạng xỏ mũi cô và hai chiếc xuyến nặng độ mười lạng vàng xỏ tay cô,  23đoạn hỏi:  “Cô con ai, xin nói cho lão biết: nhà ông thân có chỗ cho chúng tôi trọ đêm không?” 24Cô gái nói với lão: “Tôi con ông Bơtuel, bà Milkah đã sinh ra cho Nakhor”. 25Cô gái nói với lão: “Nhà chúng tôi có rơm có cỏ nhiều, và chỗ trọ đêm cũng có”. 26Và ông lão phục mình xuống thờ lạy Yavê. 27Ông nói: “Chúc tụng Yavê Thiên Chúa của Abraham chủ tôi, Đấng đã không bỏ quên lòng nhân nghĩa, tín thành của Người với chủ tôi, còn tôi, Yavê đã đưa lối dẫn lại nhà em chủ tôi”.
     28Cô gái đã chạy về nhà mẹ cô mà thuật lại các điều ấy. 29Rêbêca có người anh tên là Laban. Laban liền chạy đến nơi ông lão, ở ngoài (thành), bên suối. 30Vừa thấy vòng mũi và xuyến nơi tay em gái chàng, và nghe lời lẽ Rêbêca em gái chàng, rằng: "Ông lão đã nói thế nầy” thì chàng liền đến nơi ông lão, và thấy ông vẫn đứng với đàn lạc đà bên suối. 31Chàng nói (với lão): “Hỡi người diễm phúc của Yavê, xin hãy vào, làm sao lại cứ đứng ngoài này. Tôi đã dọn dẹp nhà cửa, và có chỗ cho lạc đà”. 32Ông lão vào nhà ; và Laban cởi đai cho lạc đà, và cho lạc đà rơm cỏ, cùng nước rửa chân lão, và những người đi với lão.
     33Rồi người ta dọn bữa ăn trước mặt lão, nhưng lão nói: “Tôi sẽ không ăn trước khi được nói những điều tôi phải nói!” (Laban) đáp: “Xin ông cứ nói!” 34Và lão nói: “Tôi là nô bộc của Abraham. 35Yavê đã chúc lành bội hậu cho ông tôi, và ông đã nên hào phú: Người đã ban cho ông chiên, bò, vàng, bạc, tớ trai tớ gái, lừa và lạc đà. 36Và Sara, bà cả của ông tôi lúc tuổi già đã sinh hạ  con trai cho ông tôi và ông đã trút tất cả mọi sự ông có cho con. 37Ông đã bắt tôi thề rằng: “Ngươi sẽ không cưới vợ cho con ta trong hàng con gái của Canaan, dân có đất ta đang ở. 38Song ngươi sẽ đi đến nhà cha ta, đến với họ hàng của ta mà cưới vợ cho con ta ». 39Tôi đã thưa với ông tôi: có lẽ người đàn bà không chịu đi theo tôi 40thì ông bảo tôi :Yavê, Đấng mà trước nhan Người, ta bước đi, sẽ sai Thần sứ của Người đi với ngươi, và sẽ cho con đường của ngươi may mắn và ngươi sẽ cưới vợ cho con ta nơi họ hàng ta, nơi nhà cha ta. 41Bấy giờ ngươi sẽ được giải khỏi lời chúc dữ của ta, khi ngươi đã đi tới họ hàng ta, và họ đã không ban cho ngươi: Ngươi sẽ được giải khỏi lời chúc dữ của ta. 42Hôm nay tôi đã đến bên suối, và tôi khấn: Lạy Yavê, Thiên Chúa của Abraham ông tôi, nếu Người sẵn lòng làm cho con đường tôi đang đi được may mắn, 43thì này tôi đứng bên suối nước, xin cho xảy ra thế này: thiếu nữ nào ra kín nước và tôi xin: cô làm ơn cho tôi uống ngụm nước nơi vò của cô, 44mà cô ấy nói với tôi: chính ông, xin ông cứ uống, và cả lạc đà của ông, tôi cũng múc nước cho nữa, thì chính đó là người vợ Yavê đã se kết cho con của ông tôi. 45Tôi chưa nói hết trong lòng như thế, thì nầy Rêbêca đi ra với chiếc vò trên vai. Cô xuống suối kín nước và tôi nói với cô: Cô làm ơn cho tôi uống với. 46Và cô đã lanh chai hạ vò xuống mà nói: “Xin ông uống! tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa”. Tôi đã uống và cô cũng đã cho lạc đà của tôi uống nữa. 47Tôi đã hỏi cô, tôi nói: “Cô con ai?” Cô đáp: “Con ông Bơtuel, con của Nakhor, do Milkha đã sinh ra”. Và tôi đã xỏ chiêùc vòng vào mũi cô, và xuyến vào tay cô. 48Và tôi đã quì xuống thờ lạy Yavê. Tôi đã chúc tụng Yavê Thiên Chúa của Abraham, ông tôi, Đấng đã dẫn tôi nhằm đường để cưới con gái của em ông tôi cho người con của ông tôi. 49Vậy bây giờ nếu các ngài sẵn lòng thi hành nhân nghĩa tín thành với ông tôi, xin nói cho tôi biết, bằng không cũng xin nói cho tôi biết, để tôi xoay xở bên đăm bên chiêu?”
     50Laban đáp lại cùng với Bơtuel và nói: “Sự xảy đến do bởi Yavê, chúng tôi không thể nói với ông phải chăng gì nữa. 51Nầy Rêbêca trước mặt ông, xin ông cứ lấy mà đi, nó hãy làm vợ con chủ ông, theo như Yavê đã phán”. 52Vậy khi người lão bộc của Abraham đã nghe lời lẽ của họ, thì lão phục xuống đất thờ lạy Yavê. 53Đoạn người lão bộc lấy ra đồ bạc, đồ vàng, và  trang phục tặng Rêbêca. Lão cũng đem báu vật tặng anh và mẹ cô.
     54Rồi họ ăn uống, lão và những người đi với lão, và trọ qua đêm ấy. Sáng dậy, lão nói: “Xin buông cho tôi về với ông tôi”. 55Nhưng anh cô và mẹ cô nói: “Hãy cho con bé ở lại với chúng tôi ít ngày, mười ngày chẳng hạn, rồi sau đó nó sẽ trẩy đi”. 56Lão nói với họ: “Xin đừng cầm tôi lại,  Yavê đã cho đường tôi may mắn, xin  buông cho tôi về với ông tôi”. 57Họ nói: “Để chúng tôi gọi con bé lại và hỏi ngay chính miệng nó.
     58Họ gọi Rêbêca và nói với nàng: “Con có muốn đi với người nầy không?" Nàng đáp: “Con xin đi”. 59Vậy họ đã để Rêbêca em gái họ ra đi với người vú nuôi làm một cùng người lão bộc của Abraham và những người của lão. 60Họ chúc lành cho Rêbêca và nói với nàng :
"Hiền muội, em ơi,
em hãy thành ngàn ngàn vạn vạn,
ước gì dòng giống của em chiếm ngữ
cửa thành những người ghét nó”.
     61Rêbêca cùng các thị tỳ của nàng chỗi dậy, cỡi lên lạc đà mà đi theo ông lão. Ông lão đã nhận lấy Rêbêca và lên đường.
     62Ysaac trên đường về sau chuyến đi giếng Lakhay-Roy, chàng ở tại vùng Nam-sa. 63Chàng đi ra dạo chơi ngoài đồng, lúc xế chiều. Ngước mắt lên chàng nhìn, thì nầy có đoàn lạc đà đi lại. 64Rêbêca ngước mắt lên chợt thấy Ysaac. Nàng xuống lạc đà. 65Và hỏi người lão bộc: “Ai đó, người đi trong đồng đến với ta kia? » Người lão bộc đáp: “Chính chủ tôi đó”. Nàng liền lấy khăn phủ lấy mình.
     66Người lão bộc thuật lại tự sự việc mình đã làm tất cả. 67Ysaac đã đưa nàng vào lều (cái lều) cả Sara mẹ chàng. Chàng đã lấy Rêbêca ; và nàng đã nên vợ của chàng. Chàng yêu nàng. Và Ysaac đã khuây khỏa được nỗi ưu phiền mất mẹ.

Các con của Qơturah
     25. 1Abraham còn cưới một người vợ nữa, tên là Qơturah. 2Bà đã sinh hạ cho ông: Zimrân, Yoqshan, Mơđan, Mađian, Yishbaq và Shuah. 3Yoqshan đã sinh ra Shơba và Đơđan; - và con cái của Đơđan là các dân Ashshurim, Lơtushim, Lơumim. 4Con cái của Mađian: Eyphah, Êpher, Khanok, Abiđa, Elđaah. Hết các người ấy là con cái của Qơturah.
     5Abraham đã trối lại tất cả những gì ông có cho Ysaac. 6Còn con cái của các vợ lẽ Abraham đã có, thì Abraham ban cho tặng vật, và ngay lúc sinh thời, ông đã cho họ rời xa Ysaac con ông, về phía Đông - nơi đất phương Đông.

Abraham qua đời
     7Đây là những ngày đời Abraham đã sống: một trăm bảy mươi lăm năm. 8Rồi Abraham đã thở hơi cuối cùng và đã chết lúc tuổi già phúc hậu và [ tuổi tác ] no đầy và ông đã được sum vầy với tổ tiên. 9Ysaac và Ismael con cái ông đã chôn cất ông trong hang Macpêlah, nơi cánh đồng của Ephrôn, con của Xokhar người Hit-tit, đối diện với Mamrê. 10Cánh đồng ấy, Abraham đã tậu của con cái Khet. Ở đó, Abraham và Sara vợ ông đã được chôn cất. 11Sau khi Abraham chết, Thiên chúa đã chúc lành cho Ysaac con ông. Ysaac lập cư ở giếng Lakhay-Roy.

Các con của Ismael
         12Đây là dòng dõi Ismael, con của Abraham, Hagar người Aicập, thị tỳ của Sara, đã sinh ra cho Abraham. 13Và đây là tên những người con của Ismael theo danh tính và tông tích của họ: con đầu lòng của Ismael là Nơbayot, rồi Qêđar, Adbơel, Mibsam, 14Mishma, Đumah, Massa, 15Khađađ, Teyma, Yơtur, Naphish, Qedmah. 16Đó là những người con của ismael; và đó là danh tính của họ, theo các thôn trang, theo khu trại của họ ; mười hai ông hoàng thị tộc của họ. 17Đây là những ngày đời Ismael đã sống: một trăm ba mươi bảy năm. Rồi ông đã thở hơi cuối cùng và đã chết ; và ông đã được sum vầy với tổ tiên. 18(Ismael) ở trong vùng từ Havila cho đến Sur, đối diện với Aicập, hướng mãi đến tận Assur, đối diện với anh em hết thảy.