Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Các chặng đường trong sa mạc (Ds 11,1 - 12,16)

                                             V. CÁC CHẶNG ĐƯỜNG TRONG SA MẠC

Tabêra
                11. 1Xảy ra là dân lên tiếng kêu ca oán trách thấu tai Yavê. Yavê nghe được thì bừng bừng khí nộ, và lửa của Yavê bốc cháy phạt chúng và đã thiêu một góc trại. 2Dân kêu lên với Môsê và Môsê đã khẩn cầu Yavê và lửa đã dập xuống. 3Người ta đã gọi tên nơi ấy là Tabêra, vì lửa của Yavê đã bốc cháy phạt chúng.

Qibrot-ha-Taavah . Dân than trách
                4Lũ ô hợp có ở trong lòng dân nổi thèm nổi thuồng và cả con cái Israel cũng gào lên khóc. Chúng nói: “Ai cho chúng tôi ăn thịt được? 5Chúng ta nhớ lạimà thèm) cá ta đã ăn ở Aicập không tốn một đồng, nào dưa bở, nào dưa gang, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. 6Còn bây giờ họng ta khô ran: hết nhẵn cả rồi, trừ ra cái thứ Manna ấy trước mắt!”
                7Manna tựa như hạt ngò, coi giống như nhựa hương. 8Dân đua nhau ra lượm, rồi họ xay bằng cối xay, hay giã cối; họ bỏ vào niêu nấu và làm bánh; mùi vị nó như mùi vị mứt chưng dầu. 9Sương vừa xuống trên trại ban đêm thì Manna cũng xuống một trật.

Môsê cầu bầu
                10Môsê nghe dân khóc, cả thị tộc, mỗi người nơi cửa lều mình; và thịnh nộ của Yavê cháy lên bừng bừng. Và sự đã nên nỗi khổ trước mắt Môsê. 11Môsê thưa với Yavê:
                “Sao Người lại làm khổ tôi tớ Người? Sao tôi lại không được nghĩa trước mắt Người khi Người đặt trên tôi gánh nặng là tất cả dân này? 12Phải chăng tôi đã cưu mang tất cả dân này? Phải chăng tôi đã sinh chúng, để Người phải bảo tôi: hãy bồng lấy nó vào lòng ngươi, như vú nuôi bồng con đỏ, (mà đem) vào đất Ta đã thề hứa cho cha ông chúng? 13Tôi lấy đâu ra có thịt mà cho tất cả dân này, khi chúng khóc với tôi mà rằng: Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? 14Tôi không thể gánh nổi một mình tất cả dân này, vì nó quá nặng cho tôi! 15Quả nếu Người xử với tôi như vậy, thì thà giết quách tôi đi, nếu tôi đã được nghĩa trước mắt Người xin đừng để tôi phải thấy tôi khổ (thế này) nữa!”

Yavê trả lời
                16Yavê phán với Môsê: “Hãy triệu tập lại cho Ta bảy mươi người, trong hàng kỳ mục của Israel, những kẻ ngươi biết là kỳ mục của dân, những ký lục của nó, ngươi sẽ đem chúng đến Trướng Tao phùng và chúng sẽ đứng chực ở đó với ngươi. 17Ta sẽ xuống, và ở đó Ta sẽ phán bảo ngươi, Ta sẽ rút Thần khí có trên ngươi mà đặt trên chúng, và chúng sẽ gánh vác với ngươi gánh nặng là dân này, và ngươi sẽ không còn phải gánh lấy một mình.
               “18Người sẽ bảo dân: Hãy lo thánh tẩy chờ ngày mai và các ngươi sẽ được ăn thịt, vì các ngươi đã khóc thấu tai Yavê, những rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt, vì chúng tôi có phúc hơn bên Aicập? Yavê sẽ ban thịt cho các ngươi ăn! 19Các ngươi sẽ không chỉ ăn một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, hai mươi ngày mà thôi, 20nhưng cả tháng trọn cho đến khi thịt lòi ra cả lỗ mũi, làm các ngươi phải lấy làm nhờm chán, vì các ngươi đã khinh màng Yavê Đấng ngự giữa các ngươi, và đã khóc trước nhan Người rằng: Sao lại đem chúng tôi ra khỏi Aicập?”.
                21Môsê thưa: “Tôi ở giữa một dân có đến sáu trăm ngàn bộ binh, thế mà Người nói: Ta sẽ cho chúng ăn thịt và chúng sẽ ăn cả tháng trọn! 22Cho đi hạ sát cả dương ngưu, hỏi có đủ được không? Và cả cá biển đi, hỏi có đủ cho chúng không?” 23Yavê phán với Môsê: “Phải chăng tay Yavê quá ngắn? Ngay đây ngươi sẽ thấy lời Ta có thực xảy ra cho ngươi hay không?”

Thần khí tràn đầy
                24Môsê ra nói với dân các lời của Yavê. Ông triệu tập bảy mươi người trong hàng kỳ mục của dân, và ông đặt họ đứng xung quanh Trướng. 25Yavê xuống trong đám mây và phán bảo ông, Người rút Thần khí có nơi ông và đặt trên bảy mươi vị kỳ mục. Mà thoạt khi Thần khí đậu đến trên họ, họ liền nói tiên tri, nhưng họ không tái diễn lần nữa.
               26Có hai người còn ở lại trong trại, một người tên là Elđađ, và tên người thứ hai là Mêđađ. Thần khí đậu xuống trên họ, vì họ cũng thuộc những người được đăng sổ, nhưng họ không đi ra Trướng, và họ đã nói tiên tri trong trại. 27Một tráng niên chạy đi báo cho Môsê và nói: “Elđađ và Mêđađ nói tiên tri trong trại!”. 28Yôsua, con của Nun, tôi bộc của Môsê từ thời niên thiếu, cất tiếng nói: “Thưa đức ông Môsê, xin ngăn cản họ lại!” 29Nhưng Môsê bảo: “Vì ta, ngươi sinh ghen tuông sao? Phải chi toàn dân Yavê đều được làm tiên tri, bởi được Yavê ban Thần khí trên họ”.30Đoạn Môsê và các kỳ mục Israel về lại trong trại.

Cun cút
                31Gió bốc thổi theo lịnh Yavê và lùa cun cút từ biển vào và làm rạt xuống trên trại, chừng một ngày đàng bên này và một ngày đàng bên kia, xung quang trại. Có chừng hai xích trên mặt đất. 32Dân trỗi dậy cả ngày hôm ấy và cả đêm cùng cả ngày hôm sau; họ thâu nhặt cun cút. Kẻ có ít nhất cũng thu được mười khomer (gánh). Họ bày phơi la liệt xung quanh trại. 33Thịt còn giắt răng, nhai chưa hết, thì khí nộ Yavê bừng cháy phạt dân. Yavê đánh phạt dân một hình phạt rất đỗi lớn lao.
                34Và người ta đã gọi tên chỗ ấy là Qibrot-ha-Taavah, vì ở đó họ đã chôn mồ dân chúng đã buông theo thèm thuồng.
                35Từ Qibrot-ha-Taavah, dân trẩy đi Khaxêrot; và họ đã ở Khaxêrot.

Miriam và Aharon chống lại Môsê
                12. 1Miriam cùng với Aharon nói phạm đến Môsê, nhân nố người đàn bà dân Kush. 2Họ đã nói: “Dễ thường Yavê chỉ phán dạy ngang qua Môsê mà thôi sao? Người đã không phán dạy ngang qua chúng ta nữa đó ư?” Và Yavê đã nghe biết. 3Môsê là một con người rất đỗi khiêm nhu, không ai như thế trong mọi người có mặt trên mặt đất.

Yavê trả lời
                4Bất thần Yavê phán với Môsê và Aharon cùng Miriam: “Cả ba hãy ra ngoài Trướng Tao phùng”. Và cả ba, họ đã ra. 5Yavê xuống trên cột mây và dừng lại nơi cửa Trướng, và Người đã gọi Aharon và Miriam. Và cả hai, họ đã đi ra. 6 Người phán: “Hãy nghe lời lẽ của Ta!
                “Nếu các ngươi có được tiên tri nào,
                 (thì Ta) Yavê, Ta tỏ mình ta ra cho nó bằng thị kiến
                 Ta phán bảo nó trong mộng.
                “7Nhưng với Môsê tôi tớ của Ta thì không thế,
                 Trên tất cả Nhà Ta, nó là người tín cẩn.
                “8Miệng nói, miệng thưa, Ta phán với nó,
                 Nhãn tiền, chứ không bằng ám ngữ,
                 và nó được trông thấy hình bóng Yavê.
                 Tại sao các ngươi dám nói phạm đến Môsê tôi tớ của Ta?”
                9Và khí nộ Yavê bừng cháy phạt họ. Và Người đã biến đi. 10Mây
vừa rời khỏi bên trên Trướng, thì này Miriam đã bị phung hủi như tuyết. Aharôn quay lại phía Miriam, thì này, bà đã bị phung hủi.

Aharôn và Môsê cầu bầu
                11Aharôn nói với Môsê:
                “Xin xá tội, lạy đức ông, xin đừng chấp tội chúng tôi điên rồ đã phạm! 12Xin đừng để nó hoá ra như đứa chết yểu vừa khi lọt lòng mẹ, nửa thân mình đã bị rúc rỉa!”
                13Môsê đã kêu lên với Yavê rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin khứng chữa nó!"
              14Yavê phán với Môsê: "Nếu cha nó nhổ vào mặt nó, nó lại không mang lấy xấu hổ bảy ngày sao? Nó hãy bị giam cứu bảy ngày bên ngoài trại, và sau đó, mới cho nó nhập trại".
                15Miriam đã bị giam cứu ngoài trại bảy ngày. Dân đã không khởi hành cho đến khi Miriam được nhập trại. 16Sau đó dân đã bỏ Khaxêrot trẩy đi và họ đã cắm trại ở sa mạc Pharan.