Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Bản thứ luật - tiếp theo (Tl 24,5 - 26,15)

Các biện pháp để bảo vệ
             5Khi người nào mới cưới vợ, người ấy sẽ khỏi phải đầu quân, và người ta sẽ không bắt nó sung vào bất cứ dịch vụ nào, nó sẽ được miễn dịch một năm để ở nhà mà mua vui cho vợ nó đã cưới.
                6Người ta sẽ không bắt cái cối xay làm của cầm, dẫu là bàn quay trên, vì đó sẽ là bắt lấy mạng người làm của cầm.
                7Nếu gặp có người bắt cóc anh em nào của nó trong hàng con cái Israel, hoặc đã bắt làm nô lệ, hoặc là đã bán đi, người ăn trộm ấy sẽ chết. Và ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi.
                8Trong trường hợp mắc tật phung, hãy giữ chín chắn cùng thi hành mọi điều các tư tế Lêvit chỉ giáo cho các ngươi: như ta đã truyền dạy chúng, các ngươi sẽ giữ lấy mà thi hành. 9Hãy nhớ cách Yavê Thiên Chúa của ngươi đã xử với Miriam trên đường, thuở các ngươi ra khỏi Aicập.
                10Khi ngươi cho đồng loại ngươi mượn đồ vật gì, ngươi sẽ không vào nhà nó tự lấy của cầm thế. 11Ngươi sẽ đứng ngoài và người ngươi cho mượn sẽ đem ra cho ngươi bên ngoài của cầm thế. 12Nhược bằng người ấy nghèo hèn, ngươi sẽ không nằm trên của nó cầm thế. 13Ngươi phải hoàn lại cho nó của nó cầm thế lúc mặt trời lặn để nó nằm trên áo choàng của nó. Nó sẽ chúc lành cho ngươi và sự sẽ nên đức nghĩa cho ngươi trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi.
                14Ngươi sẽ không xử tệ với người làm thuê nghèo khó bần cùng trong hàng anh em ngươi, hay với khách ngụ cư trên đất ngươi trong các cổng thành của ngươi. 15Ngày nào, ngươi sẽ trả công cho nó ngày ấy: mặt trời sẽ không lặn trên điều ngươi mắc nó, vì nó nghèo khó và ước nguyện của nó, nó đặt cả vào đó. Như thế nó sẽ không kêu trách ngươi lên với Yavê và tội vạ sẽ không có trên ngươi.
                16Cha sẽ không phải chết vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha, mỗi người sẽ chỉ phải chết vì chính tội mình.
                17Ngươi sẽ không làm xiêu vẹo án xử khách ngụ cư và kẻ mồ côi; ngươi sẽ không lấy áo người goá bụa làm của cầm. 18Ngươi sẽ nhớ ngươi đã từng là nô lệ ở Aicập và Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cứu chuộc ngươi ra khỏi đó, bởi thế nên ta truyền dạy ngươi làm điều này.
                19Khi ngươi gặt đồng ruộng của ngươi, và ngươi bỏ quên lượm lúa trong đồng, ngươi sẽ không quay lại mà lấy, nó thuộc về khách ngụ cư, và mồ côi, goá bụa, ngõ hầu Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi trong mọi công việc tay ngươi làm.
                 20Khi ngươi đọc ôliu, ngươi sẽ không đáo lại đằng sau: đó là phần của khách ngụ cư, và mồ côi, goá bụa.
                 21Khi ngươi gặt nho, ngươi sẽ không mót lại, đó là phần của khách ngụ cư, và mồ côi, góa bụa.
                 22Ngươi sẽ nhớ ngươi đã từng là nô lệ ở đất Aicập, bởi thế nên ta truyền dạy ngươi làm điều này.
                25. 1Khi có tranh chấp giữa người ta với nhau, họ sẽ đi hầu tòa, và người ta sẽ phân xử cho họ, người ta sẽ tuyên là công chính người công chính, và ác nhân là ác nhân. 2Một khi ác nhân đáng phải đòn, thẩm phán sẽ cho nọc ra trên đất mà đánh đòn trước mặt mình, một số đòn cân xứng với tội ác của nó. 3Ngài được cho đánh đến bốn mươi đòn, chứ không được thêm, kẻo nếu đánh thêm hơn ngằn ấy, hình phạt đòn thành ra thái quá và anh em ngươi sẽ bị khinh trước mắt ngươi.
               4Ngươi sẽ không đóng dàm con bò đạp lúa.

Luật về "Anh em chồng"
               5Khi anh em ở chung cùng nhau và một người của chúng chết đi mà không con, vợ của người chết sẽ không được thuộc về chồng khác ngoài nhà. Một anh em của chồng sẽ nhập phòng với nó và lấy nó làm vợ và giữ nghĩa anh em chồng với nó. 6Và con trai đầu lòng sinh ra sẽ lưu danh người anh em đã chết. Và (như vậy) tên nó sẽ không bị xoá khỏi Israel. 7Nhược bằng người ấy không muốn lấy chị em dâu mình, thì người chị em dâu sẽ lên nơi cổng thành đến với hàng kỳ mục mà thưa: "Người anh em chồng tôi không chịu lưu danh cho anh em mình trong Israel, y không muốn giữ nghĩa anh em chồng với tôi!" 8(Và) các kỳ mục trong thành sẽ triệu nó đến và nói với nó. Nên nó đứng lên và thưa: "Tôi không muốn lấy nàng!" 9(thì) người chị em dâu sẽ tiến lại gần nó trước mắt các kỳ mục và cởi một chiếc dép khỏi chân nó và nhổ vào mặt nó, đoạn cất tiếng nói: "Như thế đó, người ta phải xử với con người không xây dựng cho gia đình anh em nó!" 10Và người ta sẽ gọi tên nó trong Israel là "Nhà kẻ bị tước dép”.

Nết na trong khi ấu đả
                11Khi có đám đàn ông ấu đả nhau mà vợ của một người trong bọn đến để cứu chồng khỏi tay kẻ đánh nó, nếu người vợ giơ tay nắm kéo dương vật người này, 12ngươi sẽ chặt tay người vợ, mắt ngươi sẽ không rướm lệ.

Phụ lục
                13Ngươi sẽ không có trong đãy ngươi, quả cân này, quả cân khác, cái lớn cái bé. 14Ngươi sẽ không có trong nhà ngươi, đấu này đấu khác, cái lớn cái bé. 15Ngươi sẽ có quả cân chính xác công minh; ngươi sẽ có đấu chính xác công minh, ngõ hầu ngươi được dài ngày trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi. 16Vì thật là đồ quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi những ai làm thế, những ai làm điều gian phi.
                 17Hãy nhớ cách Amalek đã xử với ngươi trên đường, thuở các ngươi ra khỏi Aicập, 18làm sao nó đã đón đường ngươi, và đã chận đường triệt thoái những người lê lết theo sau, trong khi ngươi kiệt quệ, đuối sức. (Và) nó đã chẳng kính sợ Thiên Chúa. 19Vậy khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cho ngươi an nghỉ khỏi mọi địch thù quanh ngươi, trên đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi làm cơ nghiệp để ngươi chiếm lấy, ngươi sẽ xoá khỏi dưới gầm trời ký ức Amalek. Đừng quên!

Của đầu mùa
                26. 1Một khi ngươi vào đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi làm cơ nghiệp, và ngươi đã chiếm được cùng lập cư ở đó, 2ngươi sẽ lấy của đầu mùa mọi thứ hoa lợi đất ruộng ngươi thu được nơi đất đai ngươi mà Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi; ngươi sẽ đặt vào chiếc giỏ và đi đến chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn để cho Danh Người lưu trú. 3Ngươi sẽ đến với tư tế đương tại chức trong những ngày ấy mà thưa với ngài:
                "Hôm nay tôi xin tuyên cáo với Yavê Thiên Chúa của ngài là tôi đã vào rồi, trong đất Yavê đã thề với tổ tiên chúng tôi là Người sẽ ban cho chúng tôi!"
                4Tư tế sẽ lấy giỏ tự tay ngươi và ngài sẽ đệ lên trước tế đàn của Yavê Thiên Chúa của ngươi. 5Bấy giờ ngươi sẽ xướng lên và nói trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi:
                "Cha tôi là một người Aram phiêu lạc; ngài xuống Aicập và đã ngụ nhờ ở đó, với ít mạng người; nhưng ở đó ngài đã nên một nước lớn lao, hùng hậu và đông đảo. 6(Rồi) người Aicập đã xử ác nghiệt với chúng tôi, và đặt trên chúng tôi lao công cực khổ. 7Và chúng tôi đã kêu lên với Yavê Thiên Chúa của tổ tiên chúng tôi, và Người đã nghe tiếng chúng tôi; Người đã nhìn đến cảnh đọa đầy, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. 8(Và) Yavê đã đem chúng tôi ra khỏi Aicập với tay mạnh, cánh tay giương, với khiếp đảm lớn lao, với dấu lạ và điềm thiêng. 9Người đã đem chúng tôi đến chỗ này; Người đã ban cho chúng tôi đất này, đất chảy tràn sữa mật. 10Và bây giờ, này tôi xin dâng của đầu mùa trái trăng đất ruộng Người đã ban cho tôi, lạy Yavê!"
                Đoạn ngươi đệ lên trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi; và ngươi phục lạy trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi. 11Và ngươi sẽ hân hoan trên mọi sự lành Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi và gia đình ngươi; cùng với ngươi, (sẽ hân hoan) người Lêvit và khách ngụ cư ở giữa ngươi.

Thập phân ba năm
             12Khi ngươi đã trích xong tất cả thập phân về hoa lợi của ngươi, năm thứ ba tức là năm thập phân, và ngươi đã tặng cho Lêvit và khách ngụ cư cùng mồ côi, góa bụa, để họ được ăn trong các cổng thành của ngươi và được no nê, 13thì ngươi sẽ thưa trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi:
                "Tôi đã khử hết của thánh khỏi nhà tôi, và tôi cũng đã tặng cho Lêvit và khách ngụ cư, cùng mồ côi, goá bụa, đúng theo lịnh truyền Người đã truyền dạy tôi; tôi đã không phạm đến lịnh truyền nào của Người; thật tôi đã không lãng quên: 14Của ấy tôi đã không ăn khi tôi có tang, tôi đã không hỏa tế như của uế tạp, tôi đã không cúng cho vị tử vong. Tôi đã vâng nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của ngươi, tôi đã làm theo mọi sự Người đã truyền dạy tôi. 15Từ thánh cung của Người, từ trời cao, xin Người đoái nhìn và chúc lành cho dân Israel của Người cùng thửa đất Người đã ban cho chúng tôi, như Người đã thề với tổ tiên chúng tôi, một đất chảy tràn sữa mật".