Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Bản thứ luật - tiếp theo (Tl 22,22 - 24,4)

Ngoại tình và hãm hiếp
          22Nếu bắt gặp có đàn ông nằm với đàn bà đã có chồng, chúng sẽ phải chết cả hai, người đàn ông nằm với đàn bà, và người đàn bà kia. (Và) ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi Israel.
          23Nếu một thiếu nữ đồng trinh đã đính hôn với một người, và một người khác gặp nó trong thành và đã nằm với nó, 24các ngươi sẽ điệu cả hai ra nơi cổng thành ấy mà ném đá chúng cho chết đi: thiếu nữ bởi lẽ là ở trong thành mà đã không kêu cứu; và người đàn ông, bởi lẽ đã hãm hiếp vợ người đồng loại. (Và) ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. 25Nhưng nếu là ở ngoài đồng mà người đàn ông bắt gặp thiếu nữ đã đính hôn, và người đàn ông đã cưỡng bách nó và nằm với nó, thì chỉ người đàn ông đã nằm với nó sẽ phải chết mà thôi. 26Còn đối với thiếu nữ, ngươi sẽ không làm gì vì nó chẳng có tội gì đáng chết, vì cũng như một người xông tới người đồng loại mà hạ sát mạng nó thế nào, thì trường hợp này cũng vậy, 27vì người kia đã gặp nó ngoài đồng, thiếu nữ đã đính hôn kia có kêu cứu cũng chẳng có ai đến cứu.
          28Nếu người nào gặp một thiếu nữ đồng trinh, chưa đính hôn và đã túm lấy nó cùng nằm với nó, và người ta bắt gặp chúng, 29người đàn ông nằm với nó sẽ trao cho cha thiếu nữ năm mươi nén bạc và phải lấy nó làm vợ, bởi đã hãm hiếp nó thì suốt đời người đàn ông không thể rẫy người vợ ấy nữa.
          23. 1Người ta sẽ không lấy vợ của cha mình, và nó sẽ không lật hở ra vạt áo cha mình.

Tham dự vào các đám hội tế tự
          2Kẻ bị đánh đập cao hoàn hay bị cắt niệu đạo sẽ không được vào đám hội của Yavê. 3Kẻ lai giống sẽ không được vào đám hội của Yavê; dẫu mười đời rồi, nó cũng sẽ không được vào đám hội của Yavê. 4Người Ammôn và người Moab sẽ không được nhập đám hội của Yavê, dầu mười đời rồi, chúng cũng sẽ không được nhập đám hội của Yavê bao giờ! 5Bởi lẽ chúng đã không đem bánh đem nước ra đón các ngươi trên đường, thuở các ngươi ra khỏi Aicập, và vì để hại ngươi, nó đã thuê Balaam con của Bơor quê ở Pơtor tại Aram Naharaim để rủa độc ngươi. 6Nhưng Yavê Thiên Chúa của ngươi đã không muốn nghe Balaam; Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đổi lời rủa độc hóa ra chúc lành vì Yavê Thiên Chúa của ngươi yêu mến ngươi. 7Ngươi sẽ không bận tâm tình thịnh vượng và hạnh phúc cho chúng mọi ngày và mãi mãi.
          8Ngươi sẽ không gớm gét dân Eđom ví nó là anh em ngươi. Ngươi sẽ không gớm gét dân Aicập, vì ngươi đã là khách ngụ cư nơi đất nó. 9Con cái do chúng sinh ra đến đời thứ ba, sẽ được vào đám hội của Yavê.

Trại phải thanh sạch
          10Khi ngươi xuất chinh đi đánh quân thù, ngươi sẽ giữ mình tránh mọi điều xấu. 11Nếu nơi ngươi có người nào không sạch, bởi đã xuất tinh ban đêm, nó sẽ ra bên ngoài trại, và đừng vào bên trong trại. 12Nhưng vào lúc xế chiều, nó sẽ tắm mình trong nước, và vừa khi mặt trời lặn, nó sẽ vào bên trong trại.
          13Ngươi sẽ có một góc riêng nào ngoài trại để ngươi ra đó. 14Kèm theo trang cụ, ngươi sẽ có một cái thuổng, khi ngươi ngồi xổm riêng một mình, ngươi sẽ dùng nó mà đào lỗ, đoạn ngươi về, sau khi đã lấp đồ phóng uế. 15Vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đi lại trong trại của ngươi, để đáp cứu ngươi và phó nộp địch thù ngươi trước mặt ngươi. Vậy trại của ngươi là trại thánh, (đừng để) Người phải thấy điều gì thô bỉ nơi ngươi, chẳng vậy Người sẽ không theo dõi ngươi nữa.

Các luật xã hội và tế tự
          16Ngươi sẽ không nộp lại cho chủ đứa nô lệ đã trốn chủ nó đến ẩn mình nơi ngươi. 17Nó sẽ lưu lại nơi ngươi, trong nội địa ngươi, chỗ nào tùy nó chọn trong một cổng thành của ngươi theo sở thích của nó; ngươi sẽ không hà hiếp nó.
          18Không được có điếm tế tự trong hàng con gái của Israel; và không được có điếm tế tự trong hàng con trai của Israel: 19Ngươi sẽ không cho nhập vào để tạ một lời khấn nào bất luận, vì đôi đàng hết thảy đều là sự quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi.
           20Ngươi không cho vay lấy lãi nơi anh em ngươi: lãi trên bạc, lãi trên lương thực, lãi trên bất luận điều gì sinh lãi. 21Ngươi sẽ cho vay lấy lãi nơi người tha bang, chứ ngươi không cho vay lấy lãi nơi anh em ngươi, ngõ hầu Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi trong mọi sự ngươi tra tay làm trên đất ngươi sắp vào chiếm lấy.
           22Khi ngươi khấn lời khấn nào với Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không trì hoãn thi hành lời khấn, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi chắc sẽ đòi ngươi trả lẽ và ngươi sẽ mắc lấy tội. 23Song nếu ngươi kị hẳn khấn vái, ngươi chẳng mắc tội lệ gì. 24Điều xuất tự môi miệng ngươi, ngươi sẽ giữ và thi hành, theo như ngươi đã tự nguyện khấn với Yavê Thiên Chúa của ngươi điều tự miệng ngươi, ngươi đã hứa.
           25Khi ngươi vào vườn nho của người đồng loại, ngươi được phép ăn ít chùm tuỳ thích, đến no thôi, nhưng ngươi sẽ không được bỏ vào giỏ. 26Khi ngươi vào ruộng lúa của người đồng loại, ngươi được phép lấy tay bứt ít gié, nhưng ngươi không được khoắng liềm trong ruộng lúa của người đồng loại.

Ly dị 
           24. 1Một người nào lấy vợ và đã cưới hỏi rồi, nếu xảy ra là nó không được vừa mắt chồng nữa, vì chồng gặp thấy nơi nó có điều gì thô bỉ; vậy chồng đã viết cho nó ly thư, mà trao tay nó và đã thải hồi khỏi nhà mình; 2và khi nó ra khỏi nhà chồng mà đi thì lại đã thuộc về một người chồng khác. 3Nhưng người chồng sau chán ghét nó và viết cho nó ly thư mà trao tay nó và đã thải hồi khỏi nhà mình, hay là người chồng sau, người đã lấy nó làm vợ, chết đi, 4thì người chồng đầu hết, người đã thải hồi nó, không thể lấy nó làm vợ mình lại lần nữa, sau khi nó đã bị ra uế tạp, vì đó là điều quái gở trước nhan Yavê và ngươi không được làm cho đất mang tội, đất mà Yavê Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi làm cơ nghiệp.