Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Bản thứ luật - tiếp theo (Tl 14,1 - 16,17)

Về một tập tục ngoại
           14. 1Các ngươi là những người con của Yavê Thiên Chúa của các ngươi! Các ngươi sẽ không rạch mình, không cạo trọc trán các ngươi vì người chết. 2Vì ngươi là dân thánh thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi, Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi làm dân sở hữu (của Người) giữa các dân hết thảy trên mặt đất.

Vật sạch và vật nhơ
              3Ngươi sẽ không ăn vật gì đáng gớm. 4Đây là những thú vật các ngươi được ăn: bò, cừu, dê, 5nai, hươu, hoãng, sơn dương, linh dương, trâu rừng, mang. 6Phàm thú nào chân có móng, móng xẻ làm hai và nhai lại, thì các ngươi được ăn. 7Nhưng các ngươi sẽ không ăn các giống này trong các loài nhai lại và có móng xẻ hai: lạc đà, thỏ, cu li, vì tuy chúng thuộc loài nhai lại, nhưng lại không có móng xẻ hai; chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi. 8Lợn, vì tuy nó có móng xẻ hai, nhưng không nhai lại: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi. Thịt chúng các ngươi sẽ không ăn, thây chúng các ngươi sẽ không đụng đến.
 9Những thứ này, trong tất cả các vật ở dưới nước các ngươi sẽ ăn được; phàm vật nào có vây có vảy thì các ngươi ăn được. 10Phàm vật nào không vây không vẩy, các ngươi sẽ không ăn: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi.
          11Mọi loài chim sạch, các ngươi được ăn. 12Và đây là những thứ thuộc giống chim mà các ngươi sẽ không ăn: ưng, cắt, ó, 13diều hâu, kên kên, các loại lão ưng, 14mọi thứ quạ, 15đà điểu, mãnh cầm, hải âu, các loại chim diều, 16cú, vọ, hạc, 17bồ nông, chèo bẻo, cồng cộc, 18cò, các loại triệc, rẻ quạt, dơi. 19Các thứ côn trùng có cánh: chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi: không được ăn. 20Mọi loài có cánh, sạch, các ngươi được ăn.
              21Các ngươi sẽ không ăn thây vật chết nào: ngươi sẽ cho khách ngụï cư trong cổng thành ngươi, hay bán cho người xa lạ, vì ngươi là dân thánh thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không nấu dê con trong sữa mẹ nó.

Thập phân hàng năm
            22Mỗi năm, ngươi sẽ trích thập phân của mọi hoa lợi, xuất từ đồng ruộng, giống ngươi gieo, 23ngươi sẽ ăn trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi ở chỗ Người sẽ chọn để cho Danh Người cư trú, thập phân về lúa, rượu mộng, dầu tươi, cùng với vật đầu lòng ngưu dương, ngõ hầu ngươi học cho biết kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi mọi ngày.
           24Nhưng nếu như đường đi quá dài đối với ngươi và ngươi không thể chuyên chở của thập phân ấy, bởi vì chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn để đặt Danh Người quá xa nơi ngươi ở và vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chúc lành (rất hậu) cho ngươi, 25thì ngươi hãy đổi lấy bạc, và siết bạc nơi tay, ngươi sẽ đi đến chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn, 26ngươi sẽ đổi bạc lấy mọi sự hồn ngươi ao ước: ngưu dương, rượu chua, rượu nồng, tóm lại mọi sự hồn ngươi đòi hỏi, và ngươi sẽ ăn ở đó trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ hân hoan, ngươi và gia đình ngươi. 27Và Lêvit ở trong cổng thành của ngươi, ngươi sẽ không bỏ quên vì nó không có phần hay cơ nghiệp chung với ngươi.

Thập phân ba năm
          28Cuối mỗi ba năm ngươi sẽ đem ra tất cả thập phân về hoa lợi của ngươi năm ấy và ngươi sẽ cất lại trong cổng thành ngươi. 29(Và) Lêvit, người không có phần hay cơ nghiệp chung với người,và khách ngụ cư, cùng mồ côi, quả phụ ở trong cổng thành ngươi sẽ đến, họ sẽ ăn họ sẽ ăn và được no nê, ngõ hầu Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi trong mọi công việc tay ngươi làm.

Năm toàn xá
          15. 1Cuối mỗi bảy năm, ngươi sẽ thi hành toàn xá. 2Việc toàn xá ấy thế này: bất cứ chủ nợ nào cũng sẽ buông tha điều mình đã tự tay cho đồng loại mình vay mượn, nó sẽ không thúc nợ người đồng loại, khi đã tuyên bố lệ toàn xá kính Yavê. 3Đối với người tha bang, ngươi được thúc nợ, còn về vật gì của người anh em ngươi (vay mượn), tay ngươi sẽ toán xá. 4Dù sao, thì nghèo khó ắt sẽ không có nơi ngươi, vì chắc rằng Yavê sẽ chúc lành cho ngươi trên đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi làm cơ nghiệp để ngươi chiếm lấy, 5miễn là ngươi thật tình vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà tuân giữ thi hành tất cả lịnh truyền này ta truyền dạy ngươi hôm nay, 6vì Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho ngươi như Người đã phán với ngươi, khiến ngươi sẽ cho nhiều dân vay mượn, và ngươi sẽ thống trị trên nhiều dân, mà chẳng hề bị người ta thống trị.
                7Khi nơi ngươi có ai nghèo khó, một người nào trong các anh em ngươi, trong một cổng thành nào trên đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi, thì ngươi sẽ không cứng lòng khép tay lại đối với anh em ngươi, người nghèo khó. 8Nhưng ngươi sẽ mở rộng tay ngươi với nó và cho nó vay mượn đủ với nhu cầu của nó, điều nó thiếu thốn. 9Ngươi hãy coi chừng đừng để nơi lòng ý nghĩ nào càn dở, rằng: "Gần rồi, năm thứ bảy, năm toàn xá", mà để mắt ngươi ra ác độc đối với anh em ngươi, người nghèo khó và chẳng cho nó chút gì. Nó mà kêu trách ngươi lên với Yavê, thì tội giáng xuống trên ngươi. 10Nhưng ngươi sẽ ban cho nó, và ngươi đừng cực lòng khi ban cho nó, vì chính do điều ấy mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho ngươi trong công việc của ngươi, và trong mọi sự ngươi tra tay làm. 11Vì sẽ không hề thiếu nghèo khó trong xứ đâu: bởi thế nên ta truyền dạy ngươi rằng: Ngươi sẽ mở rộng tay ngươi cho anh em ngươi, cho kẻ nghèo, người khó trên đất ngươi.

Về nô lệ
          12Nếu anh em ngươi, đàn ông hay đàn bà Hipri, bán mình cho ngươi, nó sẽ làm tôi ngươi sáu năm, và năm thứ bảy, ngươi sẽ thả tự do cho nó ra khỏi nhà ngươi. 13Khi ngươi thả tự do cho nó ra khỏi nhà ngươi, ngươi sẽ không thả nó về tay không: 14Ngươi sẽ tặng nó chiên dê, hoa lợi sân lúa, bồn nho; với những gì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chúc lành cho ngươi, ngươi sẽ trao cho nó. 15Ngươi sẽ nhớ ngươi đã từng là nô lệ ở đất Aicập và Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cứu chuộc ngươi, bởi thế nên ta truyền dạy ngươi điều ấy hôm nay.
           16Nhược bằng nó thưa với ngươi: "tôi không muốn bỏ ông đi ra" vì nó mến ngươi và nhà ngươi, bởi ở với ngươi thì tốt hơn đối với nó, 17ngươi sẽ lấy cái dùi, và xỏ tai nó nơi cửa nhà và nó sẽ thành nô lệ mãi mãi. Ngươi cũng sẽ làm như vậy đối với tớ gái ngươi.
           18Mắt ngươi đừng coi như quá nặng nề việc thả tự do cho nó ra khỏi nhà ngươi vì cũng gấp đôi công người làm mướn rồi: việc nó làm tôi ngươi sáu năm. Vả lại Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho ngươi trong mọi điều ngươi làm.

Con đầu lòng 
            
           19Mọi thú đầu lòng ngưu dương sinh ra, nếu là giống đực, ngươi sẽ dâng làm của thánh cho Yavê Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không dùng bò đầu lòng làm việc, và ngươi sẽ không xén lông chiên dê đầu lòng. 20Trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ ăn nó, năm này qua năm khác, nơi chỗ Yavê sẽ chọn, ngươi và gia đình ngươi. 21Nhược bằng nó có tì tích, bị què, hay mù, bất cứ tì tích xấu xa nào, thì ngươi cũng không tế sát dâng Yavê Thiên Chúa của ngươi. 22Trong cổng thành ngươi, ngươi sẽ ăn nó, kẻ nhơ người sạch như nhau, như người ta ăn hươu ăn nai; 23chỉ có huyết là ngươi không được ăn, ngươi sẽ đổ xuống đất như nước.

Các ngày lễ: Lễ Vượt qua và lễ Bánh không men
              16. 1Ngươi hãy giữ tháng Abib: ngươi sẽ tế Vượt qua kính Yavê Thiên Chúa của ngươi; vì trong tháng Abib, Yavê thiên Chúa đemngươi ra khỏi Aicập, ban đêm. 2Ngươi sẽ tế sát làm Vượt qua dâng Yavê Thiên Chúa của ngươi, chiên dê và bò,ở chỗ Yavê sẽ dọn cho Danh Người lưu trú. 3Ngươi sẽ không ăn bánh dạy men kèm vào. Trong bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, bánh cảnh lầm than, vì ngươi đã phải hối hả ra đi khỏi đất Aicập, ngõ hầu ngươi nhớ đến ngày ngươi ra khỏi Aicập suốt mọi ngày đời ngươi. 4Người ta sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi, trong bảy ngày. Và thịt ngươi đã tế sát chiều ngày thứ nhất, sẽ không còn gì qua đêm đến sáng. 5Ngươi không thể tế sát Vượt qua trong bất cứ cổng thành nào Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi, 6nhưng chỉ ở chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn cho Danh Người lưu trú mà thôi, ngươi sẽ tế sát Vượt qua ban chiều, khi mặt trời lặn, vào giờ ngươi ra khỏi Aicập. 7Ngươi sẽ nấu mà ăn ở chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn. Đoạn sáng ngày ngươi sẽ quay trở về lều trại của ngươi. 8Trong sáu ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ bảy sẽ có lễ hội kính Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không làm việc.

Các lễ khác
           
            9Ngươi sẽ tính cho mình bảy tuần: vừa bắt đầu hạ liềm vào mùa, ngươi cũng bắt đầu tính cho được bảy tuần. 10Ngươi sẽ mừng lễ các Tuần kính Yavê Thiên Chúa của ngươi, tùy theo của cúng tự nguyện tay ngươi dâng lên, theo như Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi. 11Ngươi sẽ hân hoan trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái của ngươi, Lêvit ở trong các cổng thành ngươi, khách ngụ cư và mồ côi quả phụ ở giữa ngươi, ở chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn cho Danh Người lưu trú. 12Ngươi sẽ nhớ là ngươi đã từng làm nô lệ ở Aicập, ngươi sẽ giữ và thi hành các luật điều này.
            13Ngươi sẽ mừng Lễ Lều bảy ngày, khi ngươi đã thu hoạch (hoa lợi) sân lúa, bồn đạp. 14Ngươi sẽ hân hoan mừng Lễ, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái ngươi, Lêvit, khách ngụ cư và mồ côi quả phụ ở trong các cổng thành ngươi. 15Ngươi sẽ mở lễ bảy ngày kính Yavê Thiên Chúa của ngươi ở chỗ Yavê sẽ chọn, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi về mọi thứ hoa lợi, trong mọi công việc tay ngươi làm, ngươi sẽ chỉ còn có việc mừng vui.
            16Mỗi năm ba lần mọi nam châm của ngươi sẽ ra mắt trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi ở chỗ Người sẽ chọn: dịp lễ Bánh không men, lễ các Tuần, và Lễ Lều. Và người ta sẽ không ra mắt trước nhan Yavê tay không, 17nhưng mỗi người lễ tặng cầm tay, chiếu theo ơn chúc lành Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi.