Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Cựu Ước

I Sác Và Gia Cóp

I Sác Và Gia Cóp

Áp Ram Tục Huyền

    25. Áp ram lại cưới vợ tên là Xê tuy; nàng sinh ra Dam ran, Dét san, Ma đan, Ma diên, Đét bốc và Su ê. Đét san sinh Sa ba và Đa đan. Con trai Đa đan là Ma diên sinh ra Ê pha, Ô phê, Hê nóc, A bi, và En đa. Đó là hết thảy con trai nàng Xê tuy.

Áp ram trao mọi tài sản mình cho I sác, con trai các vợ thứ thì người cho tiền của. Khi người còn sống đã phân tán họ sang ở về mạn đồng cách xa I sác con trai chính thất.

Áp Ram Qua Đời

Sinh thời Áp ram thọ được một trăm bảy mươi lăm tuổi: tuổi cao tác quý, một đời sống vui thỏa, tắt nghỉ, qui nơi dân tổ. Con trai là I sác và Ít ma en khâm liệm táng người nơi hang đôi tại ruộng Hếp rôn con trai Sê ô, người Hét thuộc hạt Mem rê do người tậu lại của Hét. Chính Áp ram và vợ là Sa ra được an táng trong ngôi mộ ấy.

Dòng Dõi Ít Ma En

Đây là dòng tộc Ít ma en con trai Áp ram do A ga người Ai Cập nữ tỳ Sa ra đã sinh ra. Và đây là danh sách các con trai Áp ram theo danh tánh và dòng học như sau: Con trưởng Ít ma en là Náp ri, thứ đến Xê đa, Áp đen và Máp sam. Đây là con cái Ít ma en Ho đa, Thê ma, đó là danh sách họ theo các trại các làng, cũng là mười hai Tù trưởng bộ lạc của họ.

Ít ma en thọ được một trăm hai mươi bảy tuổi rồi trút hơi qua đời, an nghỉ với dân Tổ trước mặt anh em mình. Người định cư ăn từ Hê vinh tới Suya chạy qua A sy đối diện với Ai Cập.

Dòng Dõi I Sác

Đây dòng dõi I sác con trai Áp ram; Áp ram sinh I sác, I sác được bốn chục tuổi thì cưới vợ là Rê bách con gái Ba thuyên người Sy ri miền Mê sô phô, là em gái La ban. Vì nàng son sẻ nên I sác khẩn cầu Chúa thương đến vợ mình. Chúa nhậm lời người mà cho Rê bách thụ thai. Nhưng thai nhi đụng nhau trong bụng nên nàng nói: "Nếu xảy ra như thế này thì cần gì tôi phải mang thai". Rồi nàng đi cầu xin Chúa. Ngài phán bảo:

         "Lòng ngươi hiện có những hai dân,
         Hai tộc một bầu phải tán phân,
         Tộc nọ dân kia tranh đại thắng,
         Riết rồi em sẽ chế ngự anh!"

Đến ngày sinh đẻ, quả nhiên thấy hai đứa sinh đôi. Đứa ra trước đỏ hoe, toàn thân da lốt đầy lông: nên đặt tên là E sau. Kế tiếp con thứ ra đời lại nắm bàn chân anh, vì thế đặt tên là Gia cóp. Hai người con nầy sinh ra lúc I sác vừa lục tuần.

Tranh Quyền Trưởng Nam

Hai trẻ khôn lớn: E sau trở nên kẻ săn giỏi, làm nghề canh nông; còn Gia cóp, con người chất phác thường hay ở trại. I sác thương mến E sau, vì người ưa ăn thịt E sau săn được; còn Rê bách yêu dấu Gia cóp. Vậy Gia cóp đang nấu cháo, E sau ở ngoài đồng về nhà mỏi mệt bảo em rằng: "Cho anh ăn cháo đo đỏ với, đi về mệt dữ hè!" Vì thế mới gọi tên chàng là Ê đôm. Gia cóp đáp: "Cứ bán quyền trưởng nam cho tôi đã". E sau bảo: "Anh sắp chết đây nè, quyền trưởng nam đối với anh làm cái quái gì!" Gia cóp nói: "Anh thề đi". E sau liền thề bán quyền trưởng nam cho Gia cóp. Rồi, Gia cóp lấy bánh và cháo đậu cho anh ăn. Ăn uống xong lại đi, coi thường quyền trưởng nam mình đã bán.