Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Một số câu ca dao về tình thương

Thương sao thương quá bất nhơn

Bữa nay gặp mặt, thương hơn bữa nào.

 

Thương tằm cởi áo bọc dâu

Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay.

 

Thương thay cho gái quạt mồ

Ghét thay cho gái lấy vồ đập săng.

 

Thương thay cho phận con rùa

Ở đình đội hạc, ở chùa đội bia.

 

Thương thay con cuốc giữa trời

Dẫu kêu ra máu có người nào hay

Thương thay hạc lánh đường mây

Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.

 

Thương thay lũ kiến li ti

Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi.

 

Thương thay thân phận con tằm

Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ.

Thương ta thì nói với ta

Khi trăng đang tỏ, khi hoa đang thì.

 

Thương thương nhớ nhớ sầu sầu

Một ngày ba bận ra cầu đứng trông

Thấy người nam bắc tây đông

Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng.

 

Thương thì mở nắp bưng cơi

Không thương đặt xuống cho người khác bưng.

 

Thương nhau từ áo mới may

Bây giờ áo đã thay tay vá quàng.

 

Thương nhau vì nợ vì duyên

Trâu đôi chi đó, thổ điền chi đây.

 

Thương nhau đứng đợi ngồi trông

Đêm khuya hiu quạnh loan phòng thì thôi

Mình nay đã có vợ rồi

Còn theo đón hỏi chi tôi thế này?

 

Thương nhau ở dưới gốc đa

Còn hơn ở cả ngôi nhà trăm gian.

 

Thương nhau bất luận giàu nghèo

Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam.

 

Thương nhau cắt tóc mà thề

Khó nghèo cũng chịu chớ hề bỏ nhau.

 

Thương nhau cởi áo cho nhau

Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay.

 

Thương nhau củ ấu cũng tròn

Không thương thì quả bồ hòn cũng vuông.

 

Thương nhau chỉ những khóc thầm

Đôi dòng nước mắt đầm đầm như mưa.

Anh về đón khách đò đưa

Đây chưa có vợ, đấy chưa có chồng.

Anh về nhắn nhủ tơ hồng

Xe dây cho kịp kẻo lòng nhớ thương.

Cầm lược lại nhớ đến gương

Cầm khăn nhớ túi đi đường nhớ nhau.

 

Thương nhau gặp khúc sông vơi

Khó khăn gian hiểm chẳng rời thủy chung.

 

Thương nhau nước đục cũng trong

Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ.

 

Thương nhau nên phải đi tìm

Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn.

 

Thương nhau nhớ nhớ sầu sầu

Cơm ăn nỏ được, lấy trầu ngậm hơi.

 

Thương nhau tạc một chữ tình

Trăm năm thề quyết bạn, mình có nhau.

 

 

Thương con man mác đại dương

Con thương cha mẹ có thường vậy không.

 

Thương em, anh để trong lòng

Việc quan anh cứ phép công anh làm.

 

Thương em không dám vô nhà

Đi qua đi lại hỏi có gà bán không?

 

Thương em anh cũng muốn thương

Nước thì muốn chảy, nhưng mương chẳng đào

Em về lo liệu thế nào

Để cho nước chảy lọt vào trong mương.

 

Thương em anh cũng muốn vô

Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.

 

Thương em cũng muốn thương đời

Sợ cha sợ mẹ chẳng rời em ra.

 

Thương em cau tới trầu đưa

Trăm năm còn nỡ bông đùa mãi sao?

 

Thương em nỏ biết mần răng

Mười đêm ra đứng trông trăng cả mười.

 

Thương em chẳng biết để đâu

Để quán quán đổ, để cầu cầu xiêu.

 

Thương em chẳng biết để đâu

Để vào tay áo, lâu lâu lại dòm.

 

Thương em chẳng quản xa gần

Cầu không tay vịn cũng lần mà sang.

 

Thương em hồi áo mới may

Bây giờ áo rách thay tay vá quàng

Trăm năm duyên nghĩa vẹn toàn

Dầu thương áo rách vá quàng cũng thương.

 

Thương em không lấy được em

Anh về ở vậy chẳng thèm lấy ai.

 

Thương em như lọn nhang trầm

Có cha không mẹ muôn phần cậy anh.

 

Thương em như lá đài bi

Ngày thì dãi nắng, đêm thì dần sương.

 

Thương em nhớ cá trích ve,

Nhớ rau muống vượt, nhớ mè trộn măng.

 

Thương em quên đứng quên ngồi

Ngứa đầu quên gãi, ruột lồi quên đau.

 

Thương em vô giá vô chừng

Trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay.

 

 

Thương mình lắm lắm nhiều nhiều

Còn mình thương lại bao nhiêu mặc lòng.

 

Thương mình mình chẳng biết cho

Cầm bằng gánh nặng mà dò đường trơn.

 

Thương nàng đã đến tháng sinh

Ăn ở một mình trông cậy vào ai?

Rồi khi sinh gái sinh trai

Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng?

- Sinh gái thì em gả chồng

Sinh trai lấy vợ mặc lòng thiếp lo.

 

Thương người bôn tẩu xứ xa

Quê hương cũng bỏ, mẹ cha cũng lìa.

 

Thương người lại thương ta

Ghét người người lại hóa ra ghét mình.

 

Thương người người chẳng biết cho

Diều bay, sáo thổi vo vo một mình.

 

Thương người người nỏ thương ta

Muối kia bỏ bể mặn đà có nơi.

 

Thương chồng phải lụy cùng chồng

Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam.

 

Thương cha nhớ mẹ có hồi

Thương anh lúc đứng lúc ngồi cũng thương.

 

Thương cha thương mẹ có hồi

Thương anh như đọi nước sôi đổ đầy.

 

Thương chàng lắm lắm chàng ơi

Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than.

 

Thương chàng một chút mẹ già

Chiếu chăn ai trải, chén trà ai dâng?

 

Thương chàng nhớ sớm nhớ chiều

Như ai dán đạo bùa yêu trong lòng.

 

Thương chàng nhiều nỗi xót xa

Một tay dắt díu mẹ già con thơ.

 

Thương chàng quân tử tài ba

Lo cày lo cấy, lo cà lo tương.

 

Thương chi đồng nổi thương con

Nhớ chi bằng nhớ nước non quê nhà.

 

Thương chi cho uổng tấm tình

Nẫu về xứ nẫu bỏ mình bơ vơ.

 

Thương chi cho đã tấm tình

Nẫu về xứ nẫu dẫn mình đi theo.

 

Thương chi thương cũng uổng công

Chừng nào thiệt vợ thiệt chồng hãy thương.