Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Một số câu ca dao về rượu

 

Rượu chè cờ bạc lu bù

Hết tiền đã có mẹ cu bán hàng

 

***

 

Rượu ngon cái cặn cũng ngon

Thương em chẳng luận chồng con mấy đờị

 

***

 

Rượu men tẩn mẩn tê mê

Mảng theo con đĩ bỏ bê việc nhà

 

***

 

Rượu nằm trong nhạo chờ nem

Qua nằm thuyền vắng chờ em một mình

 

***

 

Rượu nào là rượu chẳng nồng

Gái nào là gái chẳng vì chồng hay ghen?

 

***

 

Rượu nào là rượu chẳng nồng

Trai nào chẳng khoái Lan, Hồng, Cúc, Mai ?

 

***

 

Rượu nào rượu lại say người

Bớ người say rượu chớ cười rượu say

 

***

 

Rượu ngon bất luận be sành

Rách mà khéo vá hơn lành vụng may

 

***

 

Rượu ngon bất luận ve chai

Thương em bất luận sợ ai chê cười

 

***

 

Rượu ngon trong hũ rót ra

Để lâu cũng nhạt nữa là duyên em

 

***

 

Rượu nhạt uống lắm cũng say

Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm

 

***

 

Rượu say vì bởi men nồng

Vợ mà biết ở ắt chồng phải theo

 

***

 

Rượu song chung rót đãi đôi đàng

Đền ơn cha mẹ các bạn vàng thay anh

 

***

 

Rượu tăm thịt chó nướng vàng

Mời đi đánh chén cách làng cũng đi