Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Một số câu ca dao về loài bướm

 

Bướm đeo dưới dạ cây bần
Làm sao kết nghĩa châu trần với nhau.

 


Bướm đeo dưới dạ cây bần
Muốn phân nhân ngãi, lại gần sẽ phân.

 


Bướm bay bướm cũng bạc đầu
Thấy hoa thiên lý cúi đầu làm tôi.

 


Bướm bay giữa bể bướm rơi
Anh thấy em còn ngó nhiều nơi anh buồn.

 

 


Bướm bay giữa biển bướm ngừng
Căn duyên tiền định nửa chừng mà thôi.

 


Bướm châm mà bướm lại lầm
Bông kia nở sớm ong châm hết rồi. 

 


Bướm già thì bướm có râu
Thấy bông hoa nở, cúi đầu bướm châm.
Bướm châm mà bướm lại nhầm,
Có bông hoa nở, ong châm mất rồi.


 

Bướm vàng đậu đọt mù u
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn.

 


Bướm xa hoa bướm dật dờ
Anh xa xôi bậu đêm chờ ngày trông.