Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Một số câu ca dao theo chủ đề ngợi khen

  

Khen ai khéo xé khăn vuông
Khéo đột chỉ tím, khéo luồn chỉ xanh.
Khăn vuông bốn góc rành rành
Ở giữa con nhạn bốn vành thêu hoạ
Khăn này chính thực của ta
Từ ngày mình lấy xót xa trong lòng.
Bây giờ vợ mới gặp chồng
Xin em trao lại khăn hồng cho anh.

Khen ai khéo đặt nên nghèo
Kém ăn, kém mặc, kém điều khôn ngoan

 

 


Nhà giàu nói một hay mười
Nhà nghèo nói chẳng được lời nào khôn


Khen ai khéo đúc chuông chì
Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu


Khen ai khéo đúc chuông vàng
Cái dìm đáy nước, cái ngang lưng trời

 

 

 


Khen ai khéo tạc nên dừa
Đấy trèo đây hứng cho vừa lòng nhaụ


Khen ai khéo tiện ngù cờ
Khéo xay bàn án khéo thờ tổ tiên

 

Khen ai khéo bắt cầu trum
Cầu trum lắt lẻo té ùm xuống sông
Khen ai khéo tạc bình phong
Ngoài long, lân, phụng, trong lòng gạch vôi

 

 


Khen ai ở bạc như chàng
Đương cơn sóng gió chia vàng giữa sông.
Ví dù chàng ở có công
Thì em lập miếu giữa sông mà thờ.

 

Khen cho chàng đã to gan
Thuyền không có lái mà toan vượt đài.
Thuyền anh đã cạn lại đầy
Mượn đôi dải yếm làm dây kéo thuyền.

 

Khen cho kiếp trước khéo tu
Ngày sau con cháu võng dù nghênh ngang

 

Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu có chí thì nên