Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Một số câu ca dao mang tính chất mỉa mai, phê phán

Cây cao bóng mát không ngồi,
Anh ra giữa nắng trách trời không râm!
***

Làm trai cho đáng sức trai
Khom lưng chống gối gánh... hai hạt vừng.
***
 Học hành ba chữ lem nhem
Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua.
***
Anh như trái bưởi trái bòng
Ngoài da xanh lét, trong lòng chua le.
***
Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
Ông đừng cạo mặt nhổ râu tốn tiền.
***
Ai về nhắn chị hàng cau
Giặt buồm, dấp nước, giữ màu cho tươi.
***
Hỡi cô tát nước bên đàng,
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?
***
Ai đưa em đến chốn này,
Bên kia thì núi bên này thì sông?
***

Hỡi cô yếm trắng lòa lòa!
Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm?

Hay là ta hãy làm thân
Ðể anh nhuộm hộ thấm nhuần công anh!
***

Tiếc thay cái giếng nước trong
Ðể cho bèo tấm bèo ong lọt vào
***
Cau non trầu lộc mỉa mai
Da trắng tóc dài, đẹp với ai đây?
***

Tiếc thay cái đọi bịt vàng
Ðem ra đong cám lỡ làng duyên em !
Tiếc nồi cơm trắng để ôi
Tiếc con người lịch mà soi gương mờ.
***
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ.
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.
***

Nước đường mà đựng chậu thau
Cái mâm chữ triện đựng rau thài lài.
Tiếc thay da trắng tóc dài
Bác mẹ gả bán cho người đần ngu.
Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu nặng mình.
***
Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
Chăn loan gối phượng không chồng cũng hư.
***


Ði đâu cho đổ mồ hôi,
Chiếu trải không ngồi, trầu để không ăn?
***
Cây chanh lại nở hoa chanh
Ðể con bướm trắng bay quanh cả ngày!
***
Tưởng rằng má phấn môi son
Ai ngờ má mỏng môi mòn hỡi em!
***
Lấy chồng ăn những của chồng
Ăn hết con mắt, khoét lòng con ngươi!
***
Trăng lên nhu nhú đầu non
Số em là số sớm con muộn chồng.
***
Chớ nghe quân tử nỉ non
Mà rồi có lúc ẳm con một mình.
***
Gái đâu có gái lạ đời
Chỉ còn có một ông trời không chim.
***
Gà già khéo ướp lại tơ
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.
***
Những người thắt đáy lung ong
Ðã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.
Những ngưòi béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày.
Những người mặt nạc đóm đày
Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn!
***


Ở nhà nhất mẹ nhì con
Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta.
***
Có chồng đêm có đêm đừng
Không chồng em chẳng nằm dưng đêm nào.
***
Em là con gái đồng trinh
Em đi bán rượu qua dinh ông nghè.
Ông nghè cho lính ra ve,
-Trăm lạy ông nghè, em đã có con!
-Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho giòn mà lấy chồng quan!