Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Một số câu ca dao có hình ảnh mặt trời

Mặt trời đã mọc đằng đông

Em ơi! thức dậy ra đồng kẻo trưạ

Thế gian kẻ cấy người bừa

Riêng em ngủ sớm dậy trưa sao đành.

***

Mặt trời đã xế về Tây

Hỡi cô cắt cỏ bên đầy bên vơi

Cô còn cắt nữa hay thôi

Cho anh cắt với làm đôi chung tình.

***

Mặt trời đã xế về Tây

Cô còn cắt cỏ bên đầy bên vơi

Cô kia cắt nữa hay thôi

Để tôi cắt đỡ làm đôi vợ chồng.

***

Mặt trời mọc sớm chẳng hay

Tiếc công cha mẹ sắm ngay rượu chè.

***

Mặt trời lặn xuống bờ ao

Có con cò mẹ bay vào bay ra

Cò con đi học đường xa

Thẩn thơ chỗ nọ la cà chỗ kia

Tối rồi mà chẳng chịu về

Cơm canh mẹ đợi còn gì là ngon.

***

Mặt trời mà mọc đằng đông

Cây chuối không chồng mà lại có con.

***

Mặt trời tang tảng rạng đông

Chàng ơi thức dậy ra đồng kẻo trưa

Phận hèn bao quản nắng mưa

Cày sâu bừa kỹ được mùa có phen.

***

Mặt trời lặn lúc nhá nhem

Lại đây anh tỏ với em đôi lời

Nước bèo gặp gỡ vậy thôi

Mai anh ra biển, ta thời biệt ly!