Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Một số câu ca dao châm biếm, hài hước

Còn duyên, anh cưới ba heo

Hết duyên, anh cưới con mèo cụt đuôi.

*

Còn duyên, kén cá chọn canh

Hết duyên, ếch đực cua kềnh cũng vơ.

*

Lỡ duyên em phải ưng anh

Tiếc con tôm bạc nấu canh rau dền.

*

Lêu lêu mắc cỡ lêu lêu

Hồi nói không gả, nay kêu không thèm.

*

Muốn ăn gắp bỏ cho người,

Gắp đi gắp lại, lại rơi vào mình.

*

Xưa nay thế thái nhân tình

Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay.

*

Nghèo mà làm bạn với giàu,

Đứng lên ngồi xuống nó đau cái đì.

*

Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu
Đến khi hùm dậy, đầu lâu chẳng còn.

*

Đắc thời đắc thế thì khôn
Sa cơ rồng cũng như giun khác gì.

*

Sống thì cơm chẳng cho ăn
Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi.

*

Thế gian chuộng của, chuộng công
Nào ai có chuộng người không bao giờ.

*

Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm
Trời còn luân chuyển, huống mồm thế gian.

*

Làm trai cho đáng nên trai
Một trăm đám cỗ chẳng sai đám nào.

*

Làm trai cho đáng nên trai

Ăn cơm với vợ lại nài vét niêu.

*

Làm trai cho đáng nên trai

Vót đũa cho dài ăn vụng cơm con.

*

Trống chùa ai đánh thì thùng
Của chung ai khéo vẫy vùng, thành riêng.

*

 

Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.
Vua khen rằng ấy mới tài
Ban cho hạt gạo với hai đồng tiền.

*

Thế gian còn mặt mũi nào
Đã nhổ lại liếm làm sao thành người

*

Hoài hơi mà đấm bị bông
Đấm được bên nọ, nó phồng bên kia.

*

Gà què ăn quẩn cối xay
 Hát đi hát lại tối ngày một câu.

*

Nói thì đâm năm chém mười
Đến bữa tối trời chẳng dám ra sân

*

Trọc đầu mang tiếng bất lương
Kìa như có tóc cũng phường gió trăng.

*

Công đâu mà tát nước sông
Công đâu mà bạn với chồng người ta.
*
Công đâu ghẹo gái có chồng
Như tát nước cạn, uổng công cày bừa.

*


Học hành ba chữ lem nhem
Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua.

*
Hai tay cầm hai quả hồng
Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai.
Nằm đêm vuốt bụng thở dài
Thương chồng thì ít, nhớ trai thì nhiều.

*

Chồng người đánh Bắc dẹp Đông

Chồng em ngồi bếp giương cung bắn gà.

*

Chồng người bể Sở sông Ngô

Chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần.

*

Chồng người đi ngược về xuôi

Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo.

*

Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng thương chồng bảo tơ hồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm

Trên đầu những rác cùng rơm

Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.