Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao về ngày Tết

     

Dù ai buôn bán nơi đâu
Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về.

*

Anh Hai anh tính đi mô
Tôi đi chợ Tết mua khô cá thiều.

*

Con ơi! ham học chớ đùa
Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo.

*

Cú kêu ba tiếng cứ kêu
Kêu mau đến Tết, dựng nêu ăn chè
Dựng nêu thì dựng đầu hè
Để sân gieo cải, vãi mè ăn chung.

*

Dầu bông bưởi dầu bông lài
Xức vô tới Tết còn hoài mùi thơm.

 

*

Hễ ai mà nói dối ai

Thì mồng một Tết Ba Giai đến nhà.

 

 

*

Tới đây viếng cảnh, thăm hoa

Trước mừng các cố, sau là mừng dân.

Sau nữa mừng cả làng tuần

Mừng cho nam nữ chơi Xuân hội nầy

Một mai đàn có bén dây

Ơn dân vạn bội biết ngày nào quên!

 

*

Gia Lạc chỉ mở ngày Xuân

Quanh năm, suốt tháng khó lần tìm ra.

*

Mồng một chơi cửa, chơi nhà

Mồng hai chơi xóm, mồng ba chơi đình.

Mông bốn chơi chợ Quả linh

Mồng năm chợ Trình, mùng sáu non Côi.

Qua ngày mồng bảy nghỉ ngơi

Bước sang mồng tám đi chơi chợ Viềng.

*

Thừa con gả cho hàng tờ
Đến ba mươi tết phất phơ ngoài đường.

*

Tháng giêng ăn tết ở nhà
Tháng hai rỗi rãi quay ra nuôi tằm.

 

*

Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi Tết có thịt treo trong nhà.

 

 

*

Nhớ xưa trả nợ ba đời
Chiều ba mươi Tết mẹ ngồi nhìn con
Gánh cực mà đổ lên non
Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo
Chừ đây hết cực hết nghèo
Vui theo ra ruộng nhàn theo về nhà.

*

Chưa chi anh đã vội về
Hay là xuân giục vội về với xuân.

*

Mưa xuân, lác đác vườn đào
Công anh đắp đất, ngăn rào trồng hoa.

*

Mỗi năm vào dịp xuân sang
Em về Triều Khúc xem làng hội xuân
Múa cờ, múa trống, múa lân
Nhớ ai trong hội có lần gọi em…

 

*

Một năm là mấy tháng xuân
Ăn chơi cho thỏa phong trần ai ơi!