Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao về Mẹ

Mẹ già đầu bạc như tơ

Lưng đau con đỡ, mắt lờ con nuôi.

 

Mẹ già ở túp lều tranh

Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay.

 

Mẹ già ở túp liều tranh

Sớm thăm tối viếng cho đành lòng em

Lòng son dạ sắt càng thêm

Lòng đà trăng gió ai tìm thấy ai.

 

Mẹ già bú mớm nâng niu

Tối trời đành chịu không yêu bằng chồng.

 

Mẹ già hết gạo treo niêu

Mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai.

 

Mẹ già là mẹ già anh

Em vô bảo dưỡng cá canh cho thường.

 

Mẹ già lo bảy lo ba

Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên.

 

Mẹ già như ánh trăng khuya

Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền.

 

Mẹ già như bắp khô bao

Sao anh không kiếm nơi nào đỡ tay?

 

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một, như đường mía lau.

 

Mẹ già như chuối chín cây

Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi.

 

Mẹ già như chuối chín cây

Mong sao dâu được mỗi ngày mỗi ngoan.

 

Mẹ già như chuối chín cây

Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng.

 

Mẹ em đẻ em trong bồ

Anh nghĩ chuột nhắt, cũng vồ được em.

 

Mẹ em đẻ em trong buồng

Ngón tay tháp bút mặt vuông chữ điền.

 

Mẹ em đẻ em trong chum

Nắp vàng đậy lại, khăn vuông trùm ngoài

Khăn vuông phải nắng thì phai

Củ nâu phải nắng thì mài chẳng ra.

 

 

 

Mẹ em đi chợ đường trong

Mua cho cây mía vừa cong vừa dài,

Mẹ em đi chợ đường ngoài,

Mua cho cây mía vừa dài vừa cong.

 

Mẹ em dọn chõng bán hàng

Nhặt từng đồng kẽm còn sang nỗi gì.

 

Mẹ em hằng vẫn khuyên răn

Làm thân con gái chớ ăn trầu người.

 

Mẹ em khéo đẻ em ra

Đẻ em gốc bưởi cho ta đèo bòng.

 

Mẹ em khéo đẻ em ra

Đẻ em mười bốn, đẻ ta hôm rằm.

Đi đâu mà vội mà nhầm

Sao em chẳng đợi trăng rằm cho trong.

 

Mẹ em thấy của thì tham

Hang hùm cứ tưởng hang vàng ép con.

Nói ra thẹn với nước non

Ngậm vào cay đắng lòng con đêm ngày.

 

Mẹ em tham bạc tham vàng

Ép em vào chốn cơm rang gạo nồi

Ra đường em chẳng được tươi

Nghĩ đến thân phận, nước mắt rơi hàng hàng.

 

Mẹ em tham gạo tham gà

Đem em gả bán cho nhà cao sang.

 

Mẹ em tham lợn béo mùi

Để anh chểnh mảng như nồi cơm rau

Vắt tay nằm nghĩ trước sau

Thịt lợn chóng chán, canh rau mát lòng.

 

 

Mẹ em tham thúng xôi rền

Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng.

Em đã bảo mẹ rằng đừng

Mẹ hấm mẹ hứ mẹ bưng ngay vào

Bây giờ chồng thấp vợ cao

Như đôi đũa lệch so sao cho bằng.

 

Mẹ em tham việc tiếc công

Cầm duyên em lại tiết thu đông muộn màng.

 

Mẹ gà con vịt chít chiu

Mấy đời dì ghẻ lại yêu con chồng.

 

Mẹ anh năm lọc bảy lừa

Mua cam phải quýt, mua dưa phải bầu

Mua kim mua phải lưỡi câu

Mua mật phải dầu, cực lắm anh ơi!

 

Mẹ chồng là mẹ chồng tôi

Năm bảy cái quạ nó lôi mẹ chồng.

 

Mẹ còn chẳng biết là may

Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con.

 

Mẹ còn là cả trời hoa

Cha còn là cả một tòa kim cương.

 

Mẹ ơi sinh trai mà chi

Đầu gà má lợn đem đi cho người

Mẹ sinh con gái như tôi,

Đầu gà má lợn mẹ ngồi mẹ ăn!

 

Mẹ ơi vãi chài xa xa

Kẻo con cá lóc nhảy qua bên bàu.

 

Mẹ khen con mẹ chính chuyên

Chính chuyên với mẹ, nó hiền với trai.

 

Mẹ anh lội bụi lội bờ

Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày

Mẹ anh bụng đói thân gầy

Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao

Mẹ anh như tép lao xao

Sao anh lấp lánh như sao trên trời

Mẹ anh quần quật một đời

Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa.

 

Mẹ ơi đừng có âu sầu

Quay tơ đánh ống làm giàu mấy hơi!

 

Mẹ ơi đừng đánh con đau

Để con bắt ốc hái rau cho mẹ nhờ.

 

Mẹ ơi chớ đánh con đau

Để con hát bội làm đào mẹ coi.

 

Mẹ ơi chớ đánh con đau

Để con bắt ốc hái rau cho mẹ nhờ.

 

Mẹ ơi chớ đánh con hoài

Để con bắt ốc hái xoài mẹ ăn.

 

Mẹ anh như mẹ người ta

Thì anh có cửa, có nhà từ lâu.