Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao tục ngữ về lòng hiếu thảo

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.


Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!

Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

 

Miệng ru mắt nhỏ hai hàng,
Nuôi con khôn lớn mẹ càng thêm lo.

 


Chim trời ai dễ đếm lông,
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.

Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi,
Ngó không thấy mẹ, bùi ngùi nhớ thương.

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

Mẹ già ở chốn lều tranh,
Đói no chẳng biết rách lành chẳng hay.

Mẹ già đầu bạc như tơ,
Lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi.

 

 Nuôi con mới biết sự tình,
Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa.

Mẹ nuôi con bấy lâu rồi,
Nuôi con khôn lớn thành người mới nghe.

Mẹ già hết gạo treo niêu
Mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai

Mẹ già như ánh trăng khuya
Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền.

Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau.

Mẹ già như chuối chín cây
Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi.

Mẹ già như chuối chín cây
Mong sao dâu được mỗi ngày mỗi ngoan.

Mẹ già như chuối chín cây
Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng.


Lo đêm rồi lại lo ngày,
Ở sao hiếu thảo cho tày phận con.

 

Mẹ em dọn chõng bán hàng
Nhặt từng đồng kẽm còn sang nỗi gì.

 


Mẹ còn chẳng biết là may
Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con.

Mẹ còn là cả trời hoa
Cha còn là cả một tòa kim cương.

 

Mẹ anh lội bụi lội bờ
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày.

Mẹ anh bụng đói thân gầy
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao.

Mẹ anh như tép lao xao
Sao anh lấp lánh như sao trên trời.
Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa.

 

 

Con một mẹ, hoa một chùm
Yêu nhau nên phải bọc đùm lấy nhau.

 

Con nay tóc bạc da mồi
Nhớ thương cha mẹ trọn đời không nguôi.

 

Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau!

 

Dạt dào gió kép mưa đơn
Tấc lòng ghi nhớ công ơn mẫu từ.

 

Dạy con, con nhớ lấy lời,
Trọng cha, kính mẹ, suốt đời chớ quên.

 

Cây khô chưa dễ mọc chồi
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta
Non xanh bao tuổi mà già,
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu!

 

Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Hòa,
Hỏi trong ba chữ, thờ cha chữ nào?
Chữ Trung, thì để thờ cha,
Chữ Hiếu thờ mẹ, chữ Hòa thờ anh.

 

Cha mẹ là biển là trời,
Hiếu tâm đâu dám cãi lời mẹ cha.

 

Chí tâm niệm Phật đêm ngày
Cầu cho cha mẹ sống tày non cao.

 

Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân.