Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Bài ca dao “Nam thành cảnh trí”

NAM THÀNH CẢNH TRÍ

 

 

Thành Nam cảnh trí an bài

Phố phường trên bộ, vạn chài dưới sông.

Nhất thành là phố Cửa Đông

Nhất lịch Hàng Ghế, Hàng Đồng, Hàng Thao

Hàng Giầy đẹp khách yêu đào

Muốn tìm quốc sĩ thì vào Văn Nhân

Ba năm một hội phong văn

Lại lều lại chõng về thăm Cửa Trường.

Ngọt ngào lên đến Hàng Đường

Say sưa Hàng Rượu, phô trương Hàng Cầm

Hàng Tiện, Hàng Sũ, Hàng Mâm

Gặp nhau Bến Gỗ, vui sân một nhà.

Hàng Cót, Hàng Sắt bao xa

Ai về Bến Ngự rẽ ra Khoái Đồng.

Vải Màn nhỏ chỉ, nõn bông

Hàng Cấp dệt lĩnh, Hàng Song buôn thừng.

Hàng Dầu, Hàng Lạc, Hàng Vừng,

Hàng Nâu tươi vỏ đỏ lòng vốn quen

Hàng Vàng lắm bạc nhiều tiền

Hàng Sơn gắn bó gần bên Hàng Quỳ.

Trăm năm nghĩa bạc tình nghi

Hàng Đàn, Hàng Ghế chung nghề thủ công.

Cột Cờ lên đó mà trông,

Đò Chè lơ lửng bến sông cắm sào.

Phố khác buôn bán vui sao,

Lợi quyền chểnh mảng nỡ trao tay người.

Hàng Dầu, Hàng Mã, Hàng Nồi,

Hàng Trống, Hàng Thiếc, lên chơi Hàng Thùng

Hàng Cau, Hàng Nón, tưng bừng,

Thành Nam văn vật lẫy lừng là đây!