Sách » Kinh Doanh » Khái quát về luật thương mại Mỹ

Giới thiệu

Luật quản lý hoạt động thương mại của Mỹ có nhiều và phức tạp. Phần khái quát dưới đây, được trích từ một số nguồn, phác thảo những nét chính của các luật quan trọng nhất có ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và những quyền hạn mà Quốc hội ban cho tổng thống để ngăn chặn những hoạt động thương mại gian lận, quản lý thương mại phục vụ các mục đích khác, và đàm phán các hiệp định thương mại.

Luật để triển khai các hiệp định thương mại được ký kết trong các vòng đàm phán thương mại đa phương Urugoay - sau này là Tổ chức Thương mại Thế giới - đòi hỏi những thay đổi cơ bản trong nhiều luật thương mại của Mỹ. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực trong một số năm. Việc triển khai Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sẽ đặt ra những thủ tục đặc biệt để loại bỏ các hàng rào thương mại giữa Mỹ, Canada, và Mexico và giải quyết những tranh chấp.

Các nguồn tài liệu tham khảo chính của phần khái quát này bao gồm: "Khái quát và Soạn thảo các đạo luật thương mại của Mỹ, xuất bản 1995" do Tiểu ban Thương mại thuộc Uỷ ban Tài chính và Thuế vụ, Hạ nghị viện Mỹ (The House of Representatives Ways and Means Subcommittee on Trade) phát hành; "Thương mại trong năm: 1996, hoạt động của chương trình hiệp định thương mại ", " Tóm tắt các điều khoản của các đạo luật liên quan đến giảm nhập khẩu " do Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ phát hành; và "Chương trình Nghị sự về Chính sách Thương mại năm 1997 và Báo cáo của tổng thống Mỹ về Chương trình hiệp định thương mại" do Văn phòng Ðại diện Thương mại Mỹ xuất bản.

Bản khái quát này được chia thành bẩy phần, theo cấu trúc của phần "Khái quát" của Tiểu ban Thương mại, bao gồm phần mô tả khái quát về các luật quản lý hoạt động thương mại phục vụ mục đích của chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Luật thương mại này sẽ là nội dung của số tiếp theo của tạp chí "Triển vọng Kinh tế".

Bản khái quát này do các thư ký kinh tế của Cục Thông tin Hoa Kỳ, Bruce Odessey, Warner Rose và Jon Schaffer viết.