Sách » Thể loại khác » Hướng dẫn lái xe an toàn cho xe máy

Xuất phát và Dừng xe

1. Xuất phát

Đạp phanh sau

Luôn luôn nhấn phanh sau hoặc bóp phanh trước khi chưa sẵn sàng để chạy. Việc này giúp phòng tránh những sự cố bất ngờ và để xe không bị trôi.

Quy trình thực hiện các thao tác khi xuất phát:

  + Khởi động máy (Cần đạp – phanh tay; Đề - phanh chân)

  + Vào số (Trong khi chân phải chống đất, tay phải bóp phanh)

  + Tăng ga

Trường hợp có người ngồi sau thì cần kiểm tra xem đã sẵn sàng chưa. Nhắc người ngồi sau nếu có động tác bất thường làm ảnh hưởng đến khả năng điều khiển.


2. Dừng

Quy trình thực hiện các thao tác khi dừng:
  + Phanh từ từ (cả 2 phanh)
  + Khi xe dừng hẳn: chân trái chống đất, chân phải giữ phanh, tay phải nắm lấy tay ga.