Sách » Thể loại khác » Hướng dẫn lái xe an toàn cho xe máy

Kiểm tra xe

Cần kiểm tra các bộ phận an toàn của xe mô tô và xe gắn máy hàng ngày. Khi đã làm quen việc kiểm tra chỉ mất 1 đến 2 phút.