Sách » Vui Cười » Học trò cười

Xui

Tấn và Hoàng vào cửa hàng mua vở.
Tấn: Sao cậu không mua loại vở này, giấy trắng đẹp lắm đó?
Hoàng: Mua loại vở đó đi học xui lắm!   
Tấn: Sao vậy?
Hoàng: Cậu không thấy ở ngay ngoài bìa có in hình đàn ngỗng đang bơi à?
Tấn: !!??