Sách » Vui Cười » Học trò cười

Ví dụ

Thầy giáo hỏi một học sinh:
- Em hãy cho một ví dụ về trường hợp: “Con sâu làm rầu nồi canh”?
Học sinh: Em thưa thầy, ví dụ như đội bóng U11 của phường em bị tước danh hiệu vô địch vì Ban tổ chức phát hiện một cầu thủ có...ria mép và lông chân ạ!
- !??