Sách » Vui Cười » Học trò cười

Vế đối giàu khí phách

Vua Duy Tân ở ngôi vua triều Nguyễn từ năm 1907- 1914, là một vị vua thông minh, có khí phách và có lòng yêu nước nồng nàn. Chính ông- khi đang ở ngôi vị nhà vua của một nước bị bảo hộ, vẫn ra một dụ khởi nghĩa chống thực dân Pháp.
Có một lần, vào dịp Xuân mới, vua cho mời các quan lại trong vương triều dự tiệc. Trong số quan khách đến dự hôm đó, có một viên quan lại người Pháp, đã từng sang cai quản ở Việt Nam nhiều năm, thông thạo thơ phú, câu đối chữ Hán và chữ Nôm, cũng đến dự. Khi rượu đã ngà ngà say, tên quan Pháp liền đề xuất một vế đối có tính chất chiết tự, với ý đồ thử sức nhà vua, các triều thần và cũng để tỏ thái độ ngạo mạn của y.
Nêu ý kiến xong, viên quan Pháp liền đọc: “Rút ruột vua, tam phân thiên hạ!”( Trong tiếng Hán, vua là vương   , nếu rút nét dọc, nó thành tam    ( ba)  . Câu này ý hắn muốn nói: Thực dân Pháp muốn ép vua ta phải chia nước làm ba kì: Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ.
Nghe xong, vua Duy Tân liền khẳng khái ứng khẩu đối lại. Trong vế đối tỏ rõ tinh thần chiến đấu bất khuất chống Tây của vua quan và toàn dân tộc. Vế đối như sau: “ Chặt đầu Tây, tứ hải giai huynh!”. (Chữ Tây    nếu bỏ đầu, sẽ thành chữ tứ (bốn). Qua vế đối, vua Duy Tân muốn khẳng định rõ: Chỉ có tiêu diệt cả bọn thực dân cướp nước thì bốn bể mới sum họp một nhà, coi nhau như anh em ruột thịt.
Tên quan Pháp nghe xong tái mặt vì bị cảnh cáo nghiêm khắc, nhưng vẫn phải giả bộ làm vui, khen tài đối đáp thông minh qua vế đối đầy khí phách anh hùng của nhà vua yêu nước Duy Tân.