Sách » Vui Cười » Học trò cười

Từ nhiều nghĩa

Chị đang dạy em học bài:
- Từ nhiều nghĩa là từ mà ở câu này nghĩa thế này, nhưng trong câu khác lại mang nghĩa khác. Ví như “tử” trong “bất tử” nghĩa là chết, nhưng từ “tử” trong “quý tử” lại có nghĩa là con...
- A! Thế thì em hiểu rồi. Từ “quay” cũng là từ nhiều nghĩa. Khi trái đất quay thì chúng ta không bị chín còn khi chúng ta quay vịt thì chắc chắn vịt sẽ chín, đúng không chị?
Chị: (Toát mồ hôi hột)!