Sách » Vui Cười » Học trò cười

Tôn trọng pháp luật

- Pitơ! Có đúng là anh đã sử dụng súng giảm thanh khi đi cướp tài sản ngoài đường không?- Quan tòa hỏi bị cáo.
- Dạ, đúng! Thưa tòa!
- Anh làm vậy là để tránh bị phát hiện, đúng không?
- Dạ không! Mà bởi luật pháp nghiêm cấm làm ồn nơi công cộng!
- !!??