Sách » Vui Cười » Học trò cười

Thật thà

Sau khi tạm biệt người chồng đang bị giam giữ trong trại cải tạo, bà Lôden tới gặp người quản giáo để đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng mình.
- Mong bà cứ yên tâm! Các tù nhân ở đây chỉ phải làm các công việc rất nhẹ nhàng thôi. Thí dụ như dán hộp các tông, làm nút chai chẳng hạn...
- Ôi! Thế sao ông ấy lại bảo gian khổ lắm, vì đêm nào cũng phải đào tường từ phòng giam ra ngoài!
- !!???