Sách » Vui Cười » Học trò cười

Thật thà

Ông khách nọ bước vào nhà hàng, giọng rất thân mật hỏi bồi bàn:
- Theo anh, tôi nên chọn món gì?
- Xin đợi một lát, để tôi nghĩ xem đã... Hôm nay chỉ có món thịt luộc là ít bị phàn nàn nhất thôi ạ!
- !!!