Sách » Vui Cười » Học trò cười

Thật thà

Chuyện ghi nguyên văn ở một tiết học nọ:
Hương: Em thưa cô...
Cô giáo: Có chuyện gì vậy?
Hương: Trong giờ học mà bạn Mai lại ăn kẹo ạ!
Cô giáo: Ăn kẹo? Em thấy từ khi nào?
Hương: Dạ! Em thấy từ nãy giờ rồi ạ!
Cô giáo: Hừm, thế sao bây giờ em mới nói?
Hương: Vì... vì lúc trước bạn ý ăn cho em, còn bây giờ... thì không cho nữa ạ!
Cô: !!!???