Sách » Vui Cười » Học trò cười

Thảm hại

Tồ: Mấy quả cam mình cho cậu ngọt lắm cơ mà, sao lúc ăn cậu lại nhăn nhó trông thảm hại vậy?
Tèo: Mình biết là cam ngọt rồi. Nhưng nếu mình không làm thế thì bọn thằng Tú, thằng Nam chúng nó tới xin hết!
Tồ: !!??