Sách » Vui Cười » Học trò cười

Tăng tất cả

Rooney đi học về, vẻ mặt rất ưu tư nói với bố:
- Bố ơi! Tuần trước bố nói nếu điểm Toán lần này cao hơn sẽ không trách phạt con đúng không ạ?
- Đúng thế!
- Con muốn hỏi thêm có thật là kính của bố làm tăng tất cả không ạ?
- Thật chứ con trai!
- Vậy bố hãy đeo ngay kính vào, thưa bố, rồi hãy xem sổ điểm của con!