Sách » Vui Cười » Học trò cười

Tại sao

- Tại sao tuần vừa rồi, hôm thì cậu làm bài, hôm thì bỏ bê thế này?- Lớp phó phụ trách học tập, sau khi kiểm tra vở của Nhác, giọng gắt gỏng.
- Cũng là do ngành điện lực thôi! Chứ đâu tại tớ!- Nhác đáp.
- Hừm! Việc học hành của cậu, sao lại dính đến ngành điện lực?
- Sao lại không? Ở chỗ tớ tuần qua bị cắt điện luân phiên mà!
- !??