Sách » Vui Cười » Học trò cười

So sánh

Một nhà văn Mỹ nổi tiếng tới thăm Paris. Ông cao ngạo:
- Ở đây, mọi cái đều nhỏ bé quá mức. Ví dụ như ngôi nhà này, ở New York phải là một toà nhà to gấp mười lần...
Hướng dẫn viên lịch sự:
- Có lẽ ông đúng. Đó là bệnh viện Tâm thần đấy ạ!