Sách » Vui Cười » Học trò cười

Quá đơn giản

Trong buổi nói chuyện chuyên đề, giảng viên giảng cho học sinh về nghệ thuật hội họa. Trong khi giảng, để minh họa, học sinh được quan sát thực tế một số bức tranh của các danh họa nổi tiếng. Chỉ vào bức tranh của danh họa Jôshua Reynolds, giảng viên nói:
- Chỉ bằng một, hai nhát cọ, danh họa này đã có thể biến một khuôn mặt đang tươi cười, thành ra nhăn nhó hoặc mếu máo...
- Quá bình thường!- Một học sinh nam lên tiếng- Mẹ mình chỉ cần cầm cái thước nhỏ lên. Chưa cần làm gì, thì cả ba anh em mình đều đang cười thành mếu ngay!
- !!??