Sách » Vui Cười » Học trò cười

Nhỏ thuốc

Chị: Em à, nhỏ thuốc đau mắt giúp chị  nhé?
Em: Vâng! Chị nằm xuống đi!
Chị: ờ! Giúp chị nhé, chị cảm ơn!
Em (Cầm lọ thuốc đưa lên): Nào, chị... há mắt ra!
Chị: Hả !!??