Sách » Vui Cười » Học trò cười

Nhầm

Tít: Bài kiểm tra toán của ông được mấy điểm?
Tèo: Không(0) điểm!
Tít: Ơ! Tôi thấy ông chép hết bài của thằng Tí cơ mà?
Tèo: Thì khi chép xong, tôi mới biết nó đề chẵn, còn tôi đề lẻ.
Tít: Trời!!!