Sách » Vui Cười » Học trò cười

Nguyên tố nào

Trong giờ Hóa học, thấy Tèo đang mơ màng. Thầy giáo gọi:
- Tèo! Em hãy cho thầy biết, Br là viết tắt của nguyên tố nào?
Tèo (một fan hâm mộ bóng đá), đứng dậy hồn nhiên đáp:
- Thưa thầy! Br là viết tắt của nguyên tố Brunây ạ!
Thầy:!!??
(Còn cả lớp sau khi ồ lên, mọi người cười rũ như bị ma làm).