Sách » Vui Cười » Học trò cười

Mua bẫy

Ông chủ trang trại ở một vùng quê nọ, nhận thấy gần đây, đêm đêm lũ chồn cáo thường tới bắt trộm gà vịt nhà ông. Đã mấy lần ông dùng mẹo, nhưng chưa bắt được chúng.
Một sáng chủ nhật, ông lên thị xã sắm đồ. Sau khi mua sắm đầy đủ mọi thứ, thì trời đã trưa và cũng sắp tới giờ tàu chạy. Đang định ra ga, ông chợt nhớ phải mua một cái bẫy, về bẫy cáo. Thế là ông bèn vội vội  vàng vàng chạy vào cửa hàng gần đó, vừa thở vừa nói với bà chủ:
- Bà ơi! Cửa hàng có bán bẫy không?
- Có! Nhưng bẫy lớn hay bẫy nhỏ?- Bà chủ cửa hàng hỏi.
- Bẫy càng lớn càng tốt! Nhưng xin bà nhanh nhanh lên giúp tôi, kẻo tàu hỏa nó chạy mất bây giờ...
- Sao? -Bà chủ cửa hàng chột dạ- Nhà tôi xưa nay chỉ bán bẫy chuột, bẫy cáo, mà chưa bán bẫy... tàu hỏa bao giờ!
- !!??