Sách » Vui Cười » Học trò cười

Lý sự

- Tôi e rằng anh sẽ phải nộp phạt vì đã câu con cá măng này!- Nhân viên bảo vệ khu vực hồ nước nói với một người đàn ông - Bởi mùa câu cá măng đã kết thúc rồi!
- Nhưng tôi đâu có định câu cá măng, thưa ông! Câu chuyện đơn giản lắm: Tại con cá măng này đớp mồi ngay khi tôi vừa thả cần câu xuống, tệ thế cơ chứ! Vì vậy, tôi quyết định kéo nó lên để vào trong xô cho nó ở yên đó trong lúc tôi câu...