Sách » Vui Cười » Học trò cười

Lý luận

MR: Bà đã hứa khi nào truyện cười của bà được đăng báo thì đưa tôi đi ăn chè, hôm nay thực hiện lời hứa luôn nhé?
AD: Ơ... hình như tôi nói câu ấy đúng ngày Cá tháng Tư hay sao ấy?
MR: Không, phải gần giữa tháng Tư rồi!
AD: À, hôm đó tôi gặp ông đi chợ mua cá cho mẹ, cũng là Cá tháng Tư mà!
MR: Trời ạ!