Sách » Vui Cười » Học trò cười

Lập dị

Tý và Tuấn đang buôn dưa:
- Thông thường những người có một khả năng nào đó nổi trội, thường sống hơi khác người, gọi là lập dị đúng không cậu?
- Đúng rồi! Hầu hết những người có tài năng, họ đều có cuộc sống lập dị thế đấy!
- Thế sao cậu Tèo lớp mình chẳng có tí tài năng nào, cũng sống lập dị thế?
- Ơ! Sao lại không tài? Nó chả có tài là vô địch đội sổ của lớp bao lâu nay là gì?
- Hả?!?