Sách » Vui Cười » Học trò cười

Làm gì

Nhà nọ có đứa con bị ốm nặng, ông bố gọi điện thoại mời bác sĩ đến:
- Thưa bác sĩ, xin hỏi trong khi đợi ngài chúng tôi nên làm gì ạ?
- Hãy chuẩn bị sẵn tiền ra đi!
- ???