Sách » Vui Cười » Học trò cười

Kỹ tính

Giữa trưa, bỗng có tiếng Tí “sún” la oai oái từ trong bếp:
- Mẹ ơi, con mèo nó ăn vụng hết cá nhà mình rồi!
- Hả!? Sao con không đuổi nó đi?
- Vì con phải xem mèo “triển khai kế hoạch tấn công” thế nào, “đột phá” ra sao và “kết quả” là gì để “báo cáo” cho chính xác ạ!
- Trời! Thế là đi tong con cá của mẹ rồi!