Sách » Vui Cười » Học trò cười

Kỷ niệm

Hai học sinh cũ trở về thăm trường.
Học sinh A: Trong những năm học vừa qua, cậu có để lại được kỷ niệm gì ở   trường không?
Học sinh B: Có chứ ! Nhiều là đằng khác!
Hoc sinh A (vẻ ngạc nhiên): Những gì vậy?
Học sinh B: Này nhé! Sáu gốc cây có khắc tên, gần chục bức tranh khắc trên các mặt bàn và hàng trăm vết bóng đá hằn trên tường...
Học sinh A: !!??