Sách » Vui Cười » Học trò cười

Không sửa được

Một ngày như mọi ngày, Peter đi học về và ông bố nổi giận quát tháo:
- Cuối cùng thì khi nào con mới sửa được các điểm 1 về môn Toán của con hả?
- Bố ơi, liệu con có thể làm gì được cơ chứ? Sổ ghi điểm cất ở phòng giáo viên bố ạ!     
- !!!