Sách » Vui Cười » Học trò cười

Không phải sửa

Một người đến hiệu sửa đồng hồ nhờ sửa cho chiếc đồng hồ treo tường. Khi bác thợ mở gói giấy anh chàng kia đưa cho thì thấy trong gói chỉ có mỗi quả lắc:
- Thế chiếc đồng hồ đâu?- Bác thợ hỏi.
- Chiếc đồng hồ chẳng sao cả nên tôi không mang theo, chỉ có quả lắc là nó không lắc nữa!
- !!!